Äldre ska vara trygga i Ängelholms kommuns omsorg

Insändare publicerad i NST:s Min mening den 24  juli 2019.

Ledande företrädare för Ängelholms socialdemokrater vill se handling efter flera allvarliga incidenter i kommunens äldreomsorg.

I två olika fall på kort tid har äldre som haft vård och omsorg från Ängelholms kommuns hemtjänst avlidit. Händelserna utreds nu internt enligt Lex Maria och Lex Sara och det har då framkommit att det finns brister med kommunikationen inom huvuduppdrag Hälsa.

Vi socialdemokrater är djupt bekymrade över dessa händelser. Kommunikationsbrister i ett huvuduppdrag som lider av ett stort underskott och en åtgärdsplan med krav på stora effektiviseringar rimmar dåligt.

Vi vet även att det inom kommunen pågår ett arbete med att ta fram förslag på stora besparingar inför år 2020. På fullmäktigemötet i maj röstade alliansen med hjälp av miljöpartiet igenom ett besparingsförslag där 25 miljoner (!) från nämndernas verksamheter ska bort. Vi tvingas anta att den nuvarande politiska majoritetens vägval är att sänka kommunens ambitionsnivåer på en rad olika områden, bland annat äldrevården, LSS och omsorgen.

Kommunalskatten höjdes inför 2019 och pengarna skulle gå till att säkra välfärden. Men alliansen med hjälp av miljöpartiet har gjort en helomvändning. Välfärden ska tydligen inte säkras, utan skattehöjningen ska i stället gå till att säkra överskottsmålen i kommunens årsredovisning!

Trots att två tragiska händelser har inträffat har inte ens ledamöterna i den berörda nämnden blivit sammankallade för att få ta del av händelserna utan själva fått läsa om det i lokaltidningen. Den politiska organisationen verkar ha gått i ide helt, till och med fullmäktigemöten har ställts in med hänvisning till för få ärenden.

Alliansen trånade efter att få tillbaka makten i kommunen och lyckades med hjälp av Miljöpartiet. Nu är makten deras, men de verkar drabbats av handlingsförlamning. Nu krävs istället politiskt mod att vända på varje sten och handlingskraft att genomföra de förbättringar som krävs!

Den handlingskraften verkar saknas helt i dag och det går inte ihop med Alliansen budskap under valrörelsen, ”Viktigast är att Ängelholmarna ska vara trygga!”

Pia Radil, (S) 2:a vice ordförande i nämnden för omsorg och stöd

Lars Nyander, (S) Oppositionsråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *