Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2019

Ärende 17, Ordförandeförslag

Vi Socialdemokrater anser att röjning av denna markbiten ska falla under skötselplanen. Därav skulle röjning ingå i nästa års budget till skötselplan om det finns utrymme där till. Att godta liggande ordförandeförslag kan ha ekonomiska följder då kommunen har flertal liknade markbitar som grannar om de kommer med liknande önskemål.

Magnus Jonsson (s)
BrittMarie Hansson (s)
Tommy Jönsson (s)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *