Protokollsanteckning – Kommunstyrelsen 2019-05-27, ärende 8: Budgetdirektiv

Vi Socialdemokrater anser att den politiska hanteringen av informationen kring alliansens och miljöpartiets budgetdirektiv lämnar mycket att önska.

För att få fram budgetdirektiven till dagens Kommunfullmäktige kallade kommunstyrelsens ordförande till extra kommunstyrelse sammanträde.

Information om det extra Ks sammanträdet utgick i tid före mötet och kallelsen kom den 20/5. Handlingarna gällande budgetdirektivet skickades inte ut till ledamöterna i kommunstyrelsen förrän den 23/5 kl. 15 och handlingarna till kommunfullmäktiges ledamöter skickades ut en dag senare den 25/5 kl. 16.

Att skicka ut handlingar utan beskrivning av varken de siffror eller åtgärder man presenterar eller tankarna bakom och därefter på sittande möte i samband med att ärendet ska hanteras informera duger inte.

  • Inget parti utanför majoriteten har haft möjlighet att ställa frågor kring detta underlag, varken till kommunens ekonomer eller till majoritetens företrädare.
  • Inget parti utanför majoriteten har haft möjlighet att diskutera detta förslag i sina partigrupper.
  • Inget parti har med tanke på den extremt korta tiden, mellan vi ledamöter fått handlingarna till det att beslut ska fattas, fått ens en rimlig chans att sätta oss in i frågorna

Vi är ännu en gång stark kritiska till hur majoriteten hanterat situationen. Vår uppfattning är att detta är ett sätt att frångå de demokratiska spelreglerna genom att aktivt välja att inte informera övriga partier.

För socialdemokratiska gruppen:

Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *