En plan för planerna kräver samarbete i politiken

Insändare i NST:s Min mening den 24 maj 2019

Sorgebarnet vad gäller idrottsarenor i kommunen är utan tvekan Ängelholms idrottsplats.
2002 tog ÄFF steget upp i Superettan, utan tillgång till godkänd läktare med omklädningsrum.
Vid comebacken i Superettan 2008 invigdes en sådan.
Samma år tog Svenska fotbollförbundet beslut om nya arenakrav för svensk elitfotboll. Berörda kommuner informerades och gavs generell dispens på fem år.

Kommunledningen tog inte frågan på allvar, utan fortsatte att lappa ihop idrottsplatsen. Trots stora framgångar, kval till allsvenskan 2011, fick ÄFF inte gehör för sina önskemål om en godkänd elitarena.
Hösten 2010 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda en anpassning eller flytt av Ängelholms idrottsplats. Utredningen pekade entydigt på området vid Lindabs arena som lämpligast. Utredningen var gedigen, men hamnade i papperskorgen.
Huvudarenan, med seniorfotbollen, fick ligga kvar trots att den underkändes av fotbollförbundet efter 2013. Konsekvensen blev förödande för ÄFF. 2014 tvingades ÄFF spela på Olympia i Helsingborg med stort publikbortfall till följd.

Den 21 maj kunde man läsa om de storslagna planerna för att bygga en arenastad i anslutning till Catena arena. Något som den borgerliga alliansen tillskriver sig själva äran för.
Läsarna bör dock påminnas om att Socialdemokraterna och Engelholmspartiet drev denna fråga under förra mandatperioden, men vi fick då inget gensvar från de övriga partierna. Varför kan man fråga, men vad det berodde på förstår nog alla.
Vi är förstås positiva till arenastaden, men planeringen har en del övrigt att önska.
Fotbollsarenan bör prioriteras. ÄFF har väntat länge och tålmodigt. Ett viktigt argument för en flytt är att sedan ungdomsfotbollen flyttats till området vid Catena Arena är föreningen delad, vilket är djupt olyckligt. Ett annat skäl är de problem som elljuset kommer medföra när bostadshusen växer upp.

Framtagandet av en plan för ett komplett arenaområde kommer att kräva fortsatt intensivt arbete, prioriteringar och inte minst samarbete inom politiken. Vi är beredda att bidra. Det känns inte bra att vi hålls utanför dessa diskussioner.
Under vårt ordförandeskap i kommunstyrelsen tillsatte vi parlamentariska grupper för att brett förankra frågor. Exempel på detta är arbetet med nya stationsområdet, Stortorget, stadshuset och stadsbiblioteket.

Lars Nyander (S)
Oppositionsråd

Lars Carlsson (S)
Kommunfullmäktigeledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *