Protokollsanteckning – Kommunstyrelsen 2019-05-15, ärende 7: Hyresupphandling av ny skola i Munka Ljungby, samt uppdrag att se över lokalförsörjningsplanen

Vi socialdemokrater anser att kommunen själv både bör bygga och driftlägga anläggningar inom vård, skola och omsorg. Detta då det i förlängningen är det tryggaste alternativet för både brukare, elever och personal.

Vidare anser vi att motiveringen kring valet av modell är svagt underbyggt. Att hänvisa till att kommunen inte har råd att bygga själva stämmer helt enkelt inte. Vid en hyresupphandling betalar hyresgästen hyra under kontraktslängden precis vad som skulle skett om vi byggt själva genom vårt eget kommunägda bolag. Alltså hade kostnaden funnits oavsett vilket alternativ som lagts på bordet.

Ängelholms kommun har ett eget kommunalt bostadsbolag som har kompetensen att bygga bl.a. skolor.

Behovet av en skola i Munka Ljungby är stort vilket också är anledningen till att vi biföll frågan gällande hyresupphandlingen i Kommunstyrelsen.

Gällande utbyggnaden av Össjö skola ser vi inte att det skulle finnas några andra möjligheter än att bygga ut och förstärka verksamheten på plats. Det är inte kostanden för transport av barnen till Toftaskolan som är den primära orsaken till ställningstagandet utan omtanken av barnen. Om vi vill att våra tätorter ska leva och utvecklas måste vi våga satsa på viktiga samhällsfunktioner såsom skola, vård och omsorg även där.

Lars Nyander (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *