Protokollsanteckning – KSAU 2019-04-25, ärende 4: medel för framtagande av ny vision

Vi Socialdemokrater är av den uppfattningen att det konto som KSO kan använda till oförutsedda behov inte ska användas till att finansiera tjänster i ordinarie verksamhet, i detta fall en kommunikatör på halvtid under hösten 2019.

Kommunstyrelsen fattade redan 2018-11-14, en vecka innan budgeten för 2019 togs, beslutet om att uppdra kommundirektören att starta arbetet för att ta fram en plan för hur den nya visionen ska arbetas fram.

Det har med andra ord funnit goda möjligheter att hantera eventuella svårigheter gällande de ekonomiska aspekterna kring framtagandet av den nya visionen.

För socialdemokratiska gruppen:

Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *