Reservation – Kommunfullmäktige 2019-01-28, ärende Ang ansökan om borgen för finansiering av byggnation Sockerbruket 11, Ängelholm

Vi Socialdemokrater anser att det inte råder något tvivel om att Ängelholms kommun står inför stora utmaningar de närmsta åren.

Skolor, vård- och gruppboenden och bostäder är några av dem. Trånga skolor med för många elever, för få grupp- och vårdboenden samt långa köer för att få möjligheten att etablera ett boende i vår kommun.
Att ha ett kommunalt fastighetsbolag som balanserar marknaden är otroligt viktigt för en kommun. De delar av kommunen som inte växer av sig självt, då marknaden inte är attraktiv, är precis de delar som vårt kommunala bolag ska engagera sig i. Detta för att inte bara centrala Ängelholm eller vissa tätorter ska växa, utan hela kommunen. Ett bra exempel på detta är Klockaregården i Strövelstorp. Samma princip gäller även för de andra tidigare uppräknade behoven, skolan och omsorgen.

Att utan en ordentlig redovisning av eventuella risker och konsekvenser lägga upp detta förslag inför inledningsvis kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige är därför helt orimligt.

Hela KS och därmed hela KF bör innan förslag till beslut få redovisat för sig vad ett stopp på kommunal borgen innebär för både bolaget och kommunen.

En tydlig konsekvens av att vårt kommunala bolag begränsas är att framtida projekt måste finansieras med lån utan de goda förutsättningar som borgen från kommunen innebär. Med andra ord tvingas bolaget att låna upp kapital på andra marknader. En annan konsekvens är att aktörer med andra intressen än vårt eget bolag kommer ges större förutsättningar till kommande byggnationer.
En fråga som vi socialdemokrater ställer oss är givetvis i vilken utsträckning hyresrätten kommer prioriteras. Detta speciellt då diskussionerna kring marknadshyrorna tydligt pekar på att all nybyggnation ska omfattas av de nya reglerna.

Vi vet idag att köerna för boende i vår kommun är långa samtidigt som vi vet att de flesta i bostadskön inte har ekonomiskt möjlighet att köpa ett boende. Hur kan då detta beslut gynna ängelholmarna?

För oss socialdemokrater är detta en tydlig hänvisning av vad som förmodligen planeras, en utförsäljning av kommunens egendomar.

Den socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige/genom Åsa Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *