Val vid kommunfullmäktige 10 december 2018

Familje- och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Lars Carlsson, 2:e vice ordförande
Anne Viljevik
Sofia Gunnarsson
Ale Holm

Ersättare:
Eva-Lena Lindell
Johnny Nguyen

Nämnden för omsorg och stöd
Ledamöter:
Pia Radil, 2:e vice ordförande
Mikael von Krassow
Yvonne Mollet Bengtsson
Martin Sjösten

Ersättare:
Barbro Widell
Klas Lundh
Eva-Lena Lindell

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamöter:
Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande
BrittMarie Hansson
Tommy Jönsson

Ersättare:
Jennie Fredriksson
Gert Nilsson
Roy Ekstrand

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Ledamöter:
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande
Karin Bergström
Kjell-Arne Nilsson

Ersättare:
Kitty Olofsson
Anton Nyroos

Miljö- och tillståndsnämnden
Ledamöter:
Torgny Handreck, 2:e vice ordförande
Jessica Klingvall

Ersättare:
Sven Dahlberg
Sarah Svensson

Valnämnden
Ledamöter:
Lars-Olle Tuvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Susanne Jönsson

Överförmyndarnämnden
Ledamot: 
Egon Yngvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Eva Thell Svarén

Kommunrevisionen
Ledamot:
Birgitta Johansson, ordförande

Fast beredning nummer 1
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Fast beredning nummer 2
Ledamot:
Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande

Ängelholmshem
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Ängelholmslokaler
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Lekmannarevisor till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
Ordinarie:
Birgitta Johansson

Nämndemän i Helsingborgs tingsrätt
Lars Carlsson
Åsa Larsson
Eva-Lena Lindell
Karin Bergström
Barbro Widell

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ledamot:
Lars Nyander

Ersättare:
Åsa Larsson

Revisor:
Birgitta Johansson

Kommunförbundet Skåne
Ordinarie ombud:
Åsa Larsson

Ersättare:
Lars Nyander

Kommunförbundet Medelpunkten
Ersättare:
Pia Radil

Begravningsombud för de som inte tillhör svenska kyrkan
BrittMarie Hansson

Jöns Hansson i Heagård stiftelse Lekmannarevisor
Tommy Lindh

Bjäre Kraft ek förening
Ledamot:

Egon Yngvesson

Personlig ersättare:
Åsa Larsson

Ängelholms hembygdsförening
Ledamot:
Susanne Jönsson

Ängelholms civilförsvar
Ersättare:
Tommy Jönsson

Borgerliga vigselförrättare
Lars Carlsson
Anne Viljevik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *