Medlemsmöte 5 november 2018 – Socialdemokraterna

Medlemsmöte måndag 5 november kl 19.00 på Folkets Hus Val till kommunala uppdrag Aktuella politiska frågor Alla hälsas välkomna!

Läs mer

Kommunfullmäktige den 29 oktober 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 29 oktober 2018 kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-29-oktober.html Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Val vid kommunfullmäktige den 15 oktober 2018

Emma Yngvesson valdes som kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande vid Ängelholms kommunfullmäktige den 15 oktober 2018. Lars Nyander valdes som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Åsa Larsson och Fanny Krumlinde Handreck valdes som ledamöter i kommunstyrelsen. Till ersättare i kommunstyrelsen valdes Rasmus Korsvall och Ahmed Zaid Alsahawabh.

Läs mer

Kommunfullmäktige 15 oktober 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 15 oktober 2018 kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-15-oktober.html Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Inspirationsdag 20 oktober 2018

Till alla förtroendevalda och medlemmar Vår Inspirationsdag äger rum lördagen den 20 oktober kl 9-12 på Folkets Hus. Under dagen kommer vi gå genom följande: – Utvärdering av valet. – Hur arbetar vi i opposition? – Vårt egna förändringsarbete/interna arbete. Anmälan görs till angelholm@socialdemokraterna.se senast torsdagen den 18 oktober Vid eventuellt specialmat/allergier meddela det också…

Läs mer

Medlemsmöte 8 oktober 2018 – Socialdemokraterna

Medlemsmöte  Måndag 8 oktober kl 19.00 på Folkets Hus Val till kommunala uppdrag Information om Valhallsskogen Aktuella frågor från Riksdagen Alla hälsas välkomna! Mötes- och fikansvariga är Kommunstyrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email