Kanske kan konsten flyttas in i biblioteket?

Publicerad i NST Min mening den 3 september 2018

Svar på insändare av Sven-Ingvar Borgquist (M) med rubriken ”Galleri Moment ska vara bemannat”, införd den 30 augusti.

I insändaren finns ett par helt missvisande påståenden som vi vill bemöta. Avtalet mellan kommunen och Ängelholms konstförening är uppsagt för omförhandling på grund av att Stadsbiblioteket ska renoveras. Det finns en avsiktsförklaring om samverkan mellan parterna tills nytt avtal är tecknat. Vi anser det är viktigt att detta finns med i beskrivningen.
Går det att finna en acceptabel ersättningslokal så är det inte omöjligt att verksamheten kan bedrivas där under tiden som biblioteket renoveras. Så till kommunstyrelsens arbetsgrupp nummer tre, där ärendet diskuterades i maj. I denna arbetsgrupp ingår undertecknade och någon nöjdhet med fattat beslut känner vi inte igen.
Däremot diskuterades om det kan vara möjligt, efter att biblioteket har renoverats, att Galleri Moments konstutställningar skulle kunna placeras inne i biblioteket så konsten kan betraktas samtidigt som annan kultur upplevs? Bibliotekets personal finns ju på plats så någon oro över konstens säkerhet blir obefintlig.

BrittMarie Hansson (S)
Susanne Jönsson (S)
Ledamöter i kommunstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *