Svar till Lärarförbundet i Ängelholm

Fråga nr 1: Vad har ni för skolpolitiskt program för valperioden 2018-2022
i Ängelholm?

Vi har skrivit i vårt kommunala handlingsprogram

 • Arbetsmiljön ska prioriteras för både elever och lärare
 • Utbildningen ska vara anpassad till arbetsmarknaden
 • Den fysiska aktiviteten ska öka i våra skolor
 • Kulturskolan ska utvecklas
 • Den kommunala vuxenutbildning ska utvecklas
 • Sociala investeringar prioriteras genom tidiga insatser
 • Elevhälsan utvecklas för att ge en likvärdig skola för alla
 • SFI-undervisningen ska ligga i framkant


Fråga nr 2: Hur menar ni att man kan minska lärarnas arbetsbelastning –
vad har ni för konkreta förslag?

 • Återställa lärarnas tidigare nivå på undervisningstiden
 • Anställa administrativ personal och även öka lärartätheten


Fråga nr 3: Hur ser ni att lärarbristen kan lösas?

 • Arbetsmiljön ska förbättras så läraryrket känns lockande
 • Läraryrket ska ha betoningen på pedagogik med undervisning som den tydligt viktigaste uppgiften. Annan personal ska klara de sociala frågorna
 • ”Lärarstatusen” ska öka


Fråga nr 4: Hur resonerar ni kring lärarnas löner?

 • Parterna har hittills avgjort lönesättningen/löneökningen
 • För att kunna behålla lärarna behövs ytterligare lönemedel.
 • Politiskt ansvar ska tas för lönehöjande åtgärder

BrittMarie Hansson och Lars Carlsson
Välfärdsnämnden
Socialdemokraterna i Ängelholm
angelholm@socialdemokraterna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *