1 maj i Ängelholm 2018

11.00 Kaffe och fralla 12.30 Samling vid Folkets Hus 13.00 Avmarsch till Hembygdsparken HUVUDTALARE: KENT HÄRSTEDT, Riksdagsledamot TORGNY HANDRECK UNDERHÅLLER FRÅN SCENEN Facklig information i LO-tältet Aktiviteter för barnen Vi bjuder på korv Vi beräknar att vi slutar vid 16-tiden

Läs mer

Kommunfullmäktige 23 april 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen måndagen den 23 april kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Vikarien om veckan som varit – vecka 16 år 2018

Slutrapporten från högskolan om kommunens nya organisation är klar. Rekommendationen är att inte göra några stora förändringar eftersom det tar tid efter en stor omorganisation att få allt att fungera och fyra år är en kort tid i det sammanhanget. Nu gäller det att vi har det politiska modet och tålamodet att ge den nya organisationen…

Läs mer

Diskussionsklubben 18 april 2018

Hej! Vårens sista diskussionsklubb och vi kommer att diskutera om aktuella politiska frågor. Vi ses den 18 april kl. 14.00 – 16.00 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! LarsOlle och Siri

Läs mer

Vikarien om veckan som varit – vecka 15 år 2018

Fylla på med sand på stranden är det bästa alternativet för att behålla sandstranden. Lägger man sten vid stranden eller i vattnet så försvinner sandstranden. (enligt Lunds tekniska högskola). Så vad är det som våra politiska motståndare inte har förstått när de lägger förslag om strandpromenad? eller vill de att stranden ska försvinna? Åsa

Läs mer

Medlemsmöte måndag 16 april 2018 – Socialdemokraterna

Medlemsmöte måndag 16 april kl 19.00 på Folkets Hus Beredningen för kultur, idrott och fritid redovisar förslag på slutrapport ”Att utarbeta en långsiktig målbild för kulturen som samhällsbyggare” Beredningen för samhällsbyggnad redovisar förslag på slutrapport ”Stadsmiljöer i Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna” Aktuella politiska frågor Alla hälsas välkomna!

Läs mer

Vikarien om vinterveckan som varit – vecka 14 år 2018

Ännu en gång skriver moderaterna i tidningen att vargen kommer (”S kan inte styra”). Har de inte förstått att vi styr med policy och riktlinjer. Vi petar inte i detaljer. Vi gör inte egna utredningar på detaljnivå. Det gör M i myndighetsnämnden. Socialdemokrater förstår att högskoleutbildade kommunanställda har större kunskap i detaljfrågor än fritidspolitiker. Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email