Vi arbetar vidare i beredningen

Insändare publicerad på Min mening i NST den 7 november 2017

Vi arbetar vidare i beredningen

Det är ett totalt fiasko och haveri för politiken i Ängelholm, skrev Eva Kullenberg (L) i en insändare i NST tidigare i år.

”Att biblioteket har varit i dåligt skick har de som hade makten 2006-2014 – dåvarande Alliansen, inklusive jag själv – vetat. … Och nu står vi med facit. Det regnar in. … Panikrenoveringar är aldrig bra, det blir bara ett dyrt elände.”

Nu återkommer temat i en ny insändare från Allians för Ängelholm. Tyvärr utan den självkritik som Eva Kullenberg gav uttryck för. Istället väljer de att anklaga Socialdemokraterna för problemen. Det är väl inte okänt för Alliansen att en blocköverskridande grupp arbetar med frågan.

”Vad händer då i Ängelholm? Inte mycket, tyvärr. För tre år sedan fanns planer på ett Kulturstråk”, skriver Alliansföreträdarna.

Eva Kullenberg skrev följande: ”Diskussion om renovering och kulturspråk fördes i Alliansen, men kom inte längre.” Hokus pokus och så är detta vårt fel.

Insändaren inleder och avslutar med att rada upp självklarheter om vikten av ett rikt kulturliv, vilket är något vi på olika sätt ägnar kraft åt i beredningen för kultur, idrott, fritid. Ordförande i beredningen är från Alliansen.

Vårt senaste uppdrag är omfattande, intressant, gediget och svårt och inte någon quickfix. Uppdraget har beredningen fått av ett enigt kommunfullmäktige.

I inledningen på uppdragets projektplan formuleras det så här: ”Kulturen är en viktig faktor för samhällets utveckling. Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper.”

Arbetet i beredningen fortskrider enligt lagd projektplan. Många möten och studiebesök är avklarade. Vi har haft av en synnerligen effektiv, professionell och av oss högt värderad uppbackning från kommunens tjänstepersoner och beredningsstöd.

Vi vill fortsätta att arbeta vidare med uppdraget och med samma öppna sinne i dialog i beredningen och avser att jobba vidare i den anda som hittills har präglat arbetet i kommunens beredningar.

Karin Bergström (S)
Sofia Gunnarsson (S)
Leif Nyrell (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *