Sälj inte ut Ängelholms sjukhus!

Susanne Jönssons insändare i NST med rubriken ”Sälj inte ut Ängelholms sjukhus!” den 26 oktober 2017.

Alliansen vill privatisera två skånska sjukhus. Men de vill inte säga vilka. Vi känner oro för vårt sjukhus. Att ha nära till ett sjukhus med duktig personal är viktigt för oss. Sjukhuset i Ängelholm och den samverkan som sker inom Hälsostaden möjliggör att man kan bedriva bra vård för exempelvis våra äldre och sköra patienter.

Nu har de borgerliga partierna i regionen meddelat att de vill privatisera två skånska sjukhus. Det tror vi skulle vara förödande för vården och vi tror inte att det vore bra för Ängelholm. Att ha alla sjukhus i egen regi underlättar samarbetet mellan sjukhusen. Det får betydelse för arbetet med förbättrad tillgänglighet och en sammanhållen vård. Vi socialdemokrater värnar om sjukhuset i Ängelholm. Vi tycker att alla sjukhus i Skåne är viktiga och vill att de ska få finnas kvar i offentlig regi och utvecklas.

Vi har tidigare varit överens om att värna om och utveckla sjukhuset i Ängelholm. Alliansen har tidigare uttryckt att de vill satsa på de mindre sjukhusen för att ha en jämlik vård över hela Skåne. Gäller inte det längre? Vad skulle hända med den nära vården om de mindre sjukhusen privatiserades?

Vi socialdemokrater vill inte privatisera sjukhuset i Ängelholm. Istället vill vi satsa på de mindre sjukhusen och den kompetens som finns. Det är viktigt att sjukhuset får långsiktiga spelregler och inte riskerar en privatisering.

Invånarna i Ängelholm har rätt till ett besked om hur Alliansens planer för sjukhuset i Ängelholm ser ut framöver. Vad skulle hända med sjukhuset i Ängelholm om olyckan är framme och Alliansen tar över styret i Region Skåne efter nästa val? Allianspartierna måste ge besked om de vill privatisera sjukhuset eller inte?

Susanne Jönsson (S), Ängelholm, Ledamot i Regionfullmäktige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *