Socialdemokraternas budgetförslag för Ängelholms kommun

– Vi fortsätter på den väg vi slagit in på tidigare eftersom vi ser att det fungerar. Det går bra för Ängelholm nu. Digitalisering och en fortsatt förstärkning av mjuka värden ser vi som framgångsfaktorer, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S), vid presentationen av budgetförslaget den 5 oktober 2017.

Läs mer här: http://www.engelholm.se/Nyhetslista/Fokus-pa-digitalisering-i-forslag-till-budget/

Ta del av Socialdemokraternas budgetförslag – anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen (totalt 23 sidor).
Läs mer här: http://www.engelholm.se/Documents/Bilagor%20till%20nyheter/2017/Budgetberedningens%20budgetf%C3%B6rslag%202018-2020.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *