Hej!

Som valledare för kyrkovalet 2017 vill jag framföra ett tack till er alla för ett bra valdeltagande och ett bra valarbete innan valet. Ett stort tack till er som har hjälpt till med utdelningen av valmaterial, stått i vår valstuga för Ängelholms församling.

Lite information hur det har gått i kyrkovalet:

I Kyrkomötet har Socialdemokraterna ökat med 3 mandat från 73 till 76, c:a 8000 röster, detta är preliminära siffror.

På Stiftet har Socialdemokraterna gått ner ett mandat trots att man har ökat med 5000 röster, från 18 mandat till 17 mandat detta är preliminära siffror.

I Hjärnarp-Tåstarps har man minskat från 4 mandat till 2 mandat, från 50 röster till 37 röster det är preliminära siffror. I Hjärnarp-Tåstarps kyrkofullmäktige har man reducerat platserna i fullmäktige från 21 till 15 platser.

I Munka-Ljungby har man ökat från 4 till 7 mandat, från 81 till 154 röster, detta är preliminära siffror.

I Ängelholm har man behållit sina 7 mandat, trots att man har ökat från 398 till 502 röster, detta är preliminära siffror.

Stiftet håller på med genomräkning, så det kan kanske bli någon ändring, därför skriver jag att det är preliminära listor.

Till er i nomineringsgrupperna!

Jag skulle vilja att ni i era olika nomineringsgrupper gör en utvärdering hur ni tycker hur det har fungerat i valet och gärna en sammanställning på era utdelningsrundor.

Vi i Ängelholms församling kommer att samlas med den nya fullmäktigelistan, datum kommer.

Med Socialdemokratiska hälsningar

Susanne Jönsson

Gruppledare för kyrkan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *