Socialdemokratiska förtroendevalda i Ängelholms kommun 2018

Kommunfullmäktige 2018-2022

Ledamöter
Lars Nyander, Munka-Ljungby
Åsa Larsson, Villan
Mikael von Krassow, Gånarp
Emma Yngvesson, Vejbystrand
Magnus Jonsson, Munka-Ljungby
Pia Radil, Epadalen
Lars Carlsson, Haradal
Susanne Jönsson, Höja
Arne Jönsson, Skepparkroken
BrittMarie Hansson, Centrum
LarsOlle Tuvesson, Villan
Karin Bergström, Skälderviken

Ersättare
Ale Holm, Ängavången
Fanny Krumlinde Handreck, Nyhem
Tommy Jönsson, Höja
Anne Viljevik, Munka Ljungby
Kjell-Arne Nilsson, Lerbäckshult
Birgitta Johansson, Sockerbruket

Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 2018-2022
Emma Yngvesson

Kommunstyrelsen 2018-2022
Lars Nyander, Ordförande, ledamot
Åsa Larsson, ledamot
Fanny Krumlinde Handreck, ledamot

Markus Korsvall, ersättare
Ahmed Zaid Alsahawabh

Kommunrevisorerna 2015-2018
Tommy Lind, ledamot
Lennart Holmberg, ledamot

Kommunfullmäktiges beredning för kultur, idrott och fritid 2018 (1 år)

Karin Bergström, 1:e vice ordförande, ledamot
Leif Nyrell, ledamot
Sofia Gunnarsson, ledamot

Kommunfullmäktiges beredning för lärande 2018 (1 år)
Emma Yngvesson, Ordförande, ledamot
Albana Veseli, ledamot
Gert Nilsson, ledamot

Kommunfullmäktiges beredning för omsorg 2018 (1 år)
Pia Radil, Ordförande, ledamot
Torgny Handreck, ledamot
Ale Holm, ledamot

Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnad 2018 (1 år)
Mikael von Krassow, 1:e vice ordförande, ledamot
Inger Nyrell, ledamot
Gun Tillgren, ledamot

Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling 2018 (1 år)
Tommy Jönsson, 1:e vice ordförande, ledamot
Kjell-Arne Nilsson, ledamot
Torgny Bergström, ledamot

Styrgrupp för utveckling av den politiska organisationen
Vakant, Ordförande, ledamot
Lars Nyander, ersättare

 

Myndighetsnämnden 2015-2018
Lars-Olle Tuvesson, Ordförande, ledamot
Sven Dahlberg, ledamot
Åsa Larsson, ledamot
Bengt Bengtson, ledamot

Magnus Jonsson, ersättare
Christian Hedman, ersättare
Murvet Rama, ersättare
Jessica Klingvall, ersättare

Välfärdsnämnd 2015-2018
BrittMarie Hansson, Ordförande, ledamot
Lars Carlsson, ledamot
Barbro Widell, ledamot
Roy Ekstrand, ledamot

Yvonne Mollet-Bengtsson, ersättare
Johnny Nguyen, ersättare

Valnämnden 2015-2018
Lars-Olle Tuvesson, 1:e vice ordförande, ledamot
Susanne Jönsson, ledamot

Karin Bergström, ersättare
Mikael von Krassow, ersättare

Överförmyndarnämnden 2015-2018
Birgitta Johansson, Ordförande, ledamot

Kitty Olofsson, ersättare
Eva-Lena Lindell, ersättare

Nämndemän Helsingborgs tingsrätt 2016-2019
Lars Carlsson
Marita Tuvesson
Åsa Larsson
Torgny Handreck
Karin Bergström
Barbro Widell

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015-2018
Lars Nyander, ledamot

Kommunförbundet Skåne 2015-2018
Christer Hansson, ombud
Susanne Jönsson, ombud

Åsa Larsson, ombuds ersättare

Ombud för de som inte tillhör svenska kyrkan 2015-2018
BrittMarie Hansson, ombud

Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2015-2018
Tommy Jönsson, sakkunnig tätort

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Gripen
Vakant
Christian Hedman

Bjäre Kraft ekonomisk förening 2015-2018
Arne Jönsson, ledamot

Kjell-Arne Nilsson, ersättare

Ängelholms civilförsvarsförening 2015-2018
Tommy Jönsson, ledamot

Ängelholms hembygdsförening 2015-2018*
Susanne Jönsson, ledamot

Borgeliga vigselförrättare 2015-2018
Lars Carlsson

AB Ängelholmshem 2015-2018
Arne Jönsson, Ordförande, ledamot
Emma Yngvesson, ledamot

Pia Radil, ersättare

AB Ängelholmslokaler 2015-2018
Arne Jönsson, Ordförande, ledamot
Emma Yngvesson, ledamot

Pia Radil, ersättare

Medelpunkten 2015-2018
BrittMarie Hansson, ledamot