Socialdemokratiska förtroendevalda i Ängelholms kommun 2018-2022

Kommunfullmäktige 2018-2022

Ledamöter
Lars Nyander, Munka-Ljungby
Åsa Larsson, Villan
Mikael von Krassow, Gånarp
Emma Yngvesson, Vejbystrand
Magnus Jonsson, Munka-Ljungby
Pia Radil, Epadalen
Lars Carlsson, Haradal
Susanne Jönsson, Höja
Arne Jönsson, Skepparkroken
BrittMarie Hansson, Centrum
LarsOlle Tuvesson, Villan
Karin Bergström, Skälderviken

Ersättare
Ale Holm, Ängavången
Fanny Krumlinde Handreck, Nyhem
Tommy Jönsson, Höja
Anne Viljevik, Munka-Ljungby
Roy Ekstrand, Centrum
Eva-Lena Lindell, Munka-Ljungby

Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 2018-2022
Emma Yngvesson

Kommunstyrelsen 2018-2022
Lars Nyander, Ordförande, ledamot
Åsa Larsson, ledamot
Fanny Krumlinde Handreck, ledamot

BrittMarie Hansson, ersättare
Ahmed Zaid Alsahawabh, ersättare

Familje- och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Lars Carlsson, 2:e vice ordförande
Anne Viljevik
Sofia Gunnarsson
Ale Holm

Ersättare:
Eva-Lena Lindell
Johnny Nguyen

Nämnden för omsorg och stöd
Ledamöter:
Pia Radil, 2:e vice ordförande
Mikael von Krassow
Yvonne Mollet Bengtsson
Martin Sjösten

Ersättare
Barbro Widell
Klas Lundh
Eva-Lena Lindell

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamöter:
Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande
BrittMarie Hansson
Tommy Jönsson

Ersättare:
Jennie Fredriksson
Gert Nilsson
Roy Ekstrand

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Ledamöter:
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande
Kitty Olofsson
Anton Nyroos

Ersättare
Eva Larsson
Vakant

Miljö- och tillståndsnämden
Ledamöter:
Torgny Handreck, 2:e vice ordförande
Jessica Klingvall

Ersättare:
Sven Dahlberg
Sarah Svensson

Valnämnden
Ledamöter:
Lars-Olle Tuvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Susanne Jönsson

Överförmyndarnämnden
Ledamot: 
Egon Yngvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Eva Thell Svarén

Kommunrevisionen
Ledamot:
Bengt Sävström, ordförande

Fast beredning nummer 1
Ledamöter:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Fast beredning nummer 2
Ledamöter:
Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande
Kristina Coloka, ledamot
Torgny Bergström, ledamot

Ängelholmshem
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Ängelholmslokaler
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Lekmanrevisorer till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
Ordinarie:
Bengt Sävström

Nämndemän i Helsingborgs tingsrätt
Lars Carlsson
Åsa Larsson
Eva-Lena Lindell
Barbro Widell

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ledamot:
Lars Nyander

Ersättare:
Åsa Larsson

Revisor:
Bengt Sävström

Kommunförbundet Skåne
Ordinarie ombud:
Åsa Larsson

Ersättare:
Lars Nyander

Kommunförbundet Medelpunkten
Ersättare:
Pia Radil

Revisor:
Bengt Sävström

Begravningsombud för de som inte tillhör svenska kyrkan
BrittMarie Hansson

Huvudmän Stiftelsen Gripen
Huvudmän från ordinarie årsstämma i april 2019 till ordinarie årsstämma april-22: 
Torgny Handreck
Christian Hedman

Bjäre Kraft ek förening
Ledamot:

Egon Yngvesson

Personlig ersättare:
Åsa Larsson

Ängelholms hembygdsförening
Ledamot:
Susanne Jönsson

Ängelholms civilförsvar
Ersättare:
Tommy Jönsson

Borgerliga vigselförrättare
Lars Carlsson
Anne Viljevik

 

facebook Twitter Email