Medlemsmöte 12 juni 2017 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Måndagen den 12 juni kl 19.00 på Folkets Hus

  • Beredningen för Samhällsutveckling informerar om sitt uppdrag ”Infrastruktur för framtidens transportslag”
  • Rapport från nämnder, styrelser och beredningarVi bjuder på fika!Alla hälsas välkomna!

S-gruppen i Beredningen för Samhällsutveckling ansvarar för kvällens fika

Mötesvärdar: Lars Carlsson och Pia Radil

Kommunfullmäktige den 29 maj 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 29 maj kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ 

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Förslag till kommunalt handlingsprogram 2019-2022

Skriv ner dina förslag i punktform vad du önskar att förändra och bevara i Ängelholms kommun, i följande teman:
• Bostäder
• Infrastruktur
• Miljö
• Skola
• Omsorg
• Fritid
• Kultur
• Övrigt

Den 13 juni 2017 är sista dagen för inlämnade av förslag.

Du kan lämna in dem via:
• mail: angelholm@socialdemokraterna
• webben: https://sv.surveymonkey.com/r/7L78LHV
• post: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm

Fel byta parti mitt i mandatperiod

Insändare publicerad i tidningen NST:s Min mening den 23 maj 2017

Fel byta parti mitt i mandatperiod
Det som händer i Sveriges riksdag händer också i politiken i Ängelholm.
Det har i dagarna klargjorts att en riksdagsledamot från Moderaterna valt att utträda sitt parti och gå med i ett annat.
Moderata topp-politiker uttalar sig nu i stämmor om hur omoraliskt detta är.
”Detta är ett svek mot våra väljare”, säger en av dessa.
”Han har ställt upp på en moderat valsedel och blivit vald av ett stort antal moderata väljare”, säger en annan.
I riksdagen har detta partibyte ingen direkt effekt, men det har det på andra ställen. Som till exempel i politiken i Ängelholms kommun.
Även här finns det politiker som ställt upp på ett partis valsedel och samlat röster genom detta, men som mitt i denna mandatperiod valt att gå ur det parti man gick till val med och helt plötsligt gå in i ett parti som tillhör det motsatta politiska blocket.
Om denna fråga upprör de ledande moderaterna på riksnivå borde den även få en effekt hos Moderaterna i Ängelholm.
Konsekvensen av dessa handlingar blir att medborgarnas tydliga vilja att byta politisk ledning i samband med valet 2014 åsidosätts under resterande mandatperiod – plötsligt fick inte Ängelholmarna vad de röstat på.
Vilket ansvar har de politiska partierna att faktiskt se till deras politiker bärs av egna mandat?
Demokrati, etik och moral, vad betyder dessa ord om man mitt under en mandatperiod lurar medborgarna på deras lagda röster?

Lars Nyander (S) kommunstyrelsens ordf.
Bengt Sävström (S) kommunfullmäktiges ordf.
BrittMarie Hansson (S) välfärdsnämnden ordf.
Lars Olle Tuvesson (S) myndighetsnämndens ordf.
Birgitta Johansson (S) överförmyndarnämndens ordf.
Christer Hansson (S) Arbetarkommunen ordf.

 

Medlemsmöte den 15 maj 2017 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Måndag 15 maj kl 19.00 på Folkets Hus
  • Beredningen för omsorg informerar om förslag till vision för boende och livskvalité för äldre och brukare inom LSS
  • Renovering av Klippanvägen
  • Senior i Skolan
  • Rapport från nämnder, beredningar och styrelser
Vi bjuder på fika!
Alla hälsas välkomna!
Beredningen för omsorg ansvarar för kvällens fika
Mötesvärdar: Åsa Larsson och Sten Carlsson

Inget parti protesterade mot flyttplanerna

Insändare publicerade i NST:s Min mening den 10 maj 2017

 

Inget parti protesterade mot flyttplanerna

Svar på insändare av Robin Holmberg (M) och Karl-Erik Asp (M) med rubriken ”Det behövs ett helhetsgrepp – och bättre beslutsunderlag” samt insändare av Eva Kullenberg (L) och Einar Fjellman (L) med rubriken ”Riv upp beslutet att flytta”, båda införda den 4 maj.

Så här har kommunstyrelsen hanterat frågan kring nytt stadshus fram till idag:
Den 13 april 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att inte genomföra en ombyggnad av befintligt stadshus, med hänvisning till den byggtekniska utredning som genomförts (Åkermans ingenjörsbyrå AB).
Istället beslutades av kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning avseende etablering av ett nytt stadshus på annan plats.
Beslutet fattades utan några reservationer från något parti. Partier som yrkade bifall till beslutet var S, EP, M, C och SD.
Utredningen om etablering av ett nytt stadshus återrapporterades den 14 september 2016. Då fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna den genomförda utredningen och gav vidare uppdrag till den politiska styrgruppen för nytt stadshus att bereda rapporten och lämna ett konkret förslag till kommunstyrelsen.
Den 28 september 2016 fattades beslut om att en medborgardialog skulle genomföras.
Den 15 februari beslutade kommunstyrelsen att medborgardialogen skulle fokusera på frågan om framtida användning av nuvarande stadshus. Den medborgardialogen har genomförts under den gånga veckan med möten samt en enkät på webbplatsen engelholm.se.
Den 15 februari beslutade kommunstyrelsen också att uppdra åt servicestöd (fastighetsenheten) att i samråd med AB Ängelholmshem genomföra en kompletterande utredning rörande framtida användning av nuvarande stadshus. Utredningen ska presenteras senast den 31 augusti 2017.
Samtligt material i processen kring stadshuset finns tillgängligt via kommunens webb, engelholm.se.

Lars Nyander (S)
Kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Torgmöte 2017

Socialdemokraterna är på Stortorget i Ängelholm varje lördag ifrån den 6 maj till den 16 september kl 10-12, med undantag för midsommardagen den 24 juni. Välkomna!