Medlemsmöte Måndag 19 februari 2018 – Socialdemokraterna

Medlemsmöte Måndag 19 februari kl 19.00 på Folkets Hus

  • Beredningen för Samhällsutveckling informerar om förslaget till slutrapport ”Infrastruktur för framtidens transportslag”
  • KHP-gruppen informerar om sitt arbete med Kommunala HandlingsProgrammet (KHP)
  • Aktuella politiska frågor

Alla hälsas välkomna!

Vikarien om veckan som varit – vecka 4 2018

Sveriges bästa kommunala kundservice finns i Ängelholm! Tack vare alla som arbetar med att ge rätta och snabba svar och ett gott bemötande.

Hur styr man en kommun? Mycket är redan bestämt av lagar från riksdagen och regler från centrala myndigheter. Vi styr genom att anta planer och policys där vi anger VAD som ska göras. HUR det ska göras har vi lämnat till kommunens anställda som ofta har universitetsutbildning inom sina ämnesområden. Vi som är förtroendevalda ska inte styra på detaljnivå (HUR-nivå) utan hålla oss till strategisk nivå med VAD som ska göras frågor.

Åsa

Kommunfullmäktige 29 januari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen måndagen den 29 januari kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Var hamnar en röst på M?

Publicerad på Min mening i NST den 27 januari 2018

Svar på insändare av Cornelis Huisman (M) med rubriken ”En röst på S eller EP är en röst på EP – och omvänt” och insändare av Henry Carlsson med rubriken ”Historiskt möte ett spel för galleriet”, båda införda den 24 januari.

Någon måtta måste det väl ändå finnas på oppositionens företrädare i Ängelholm, eller?

Har Cornelis Huisman (M) och Henry Carlsson (?) glömt att två av de argument som oppositionen framhöll som tydligast under kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari var att man vunnit framtidsförklaringen 2015 och budgeten 2017, vilket stämmer.

Vad oppositionen inte talar högt om är att dessa voteringar vunnits med hjälp av rösterna från Sverigedemokraterna.

Inte kunde oppositionen då läsa insändare likt dem som nu återfinns var och varannan dag i tidningen. S fick då acceptera att SD:s stöd gjorde att ni vann framtidsförklaringen 2015 och budgeten 2017.

Sverigedemokraterna väljer själva vilket/vilka förslag de ska stödja.

Efter allt köpslående med andra partier och politiska vildar som ägt rum från Moderaternas/alliansens sida för att nå framgång i sitt försök att ta makten kanske frågan snarare är:

Vet medborgarna var en röst på Moderaterna hamnar?

Christer Hansson (S) Ordförande Socialdemokraterna Ängelholm

Lars Nyander (S) Vice ordförande Socialdemokraterna Ängelholm

Val av ombud och ersättare till Distriktskongressen 2018

Vid medlemsmötet den 22 januari valdes 9 ombud och 9 ersättare till Distriktskongressen den 7-8 april 2018 i Malmö.

Ombud
1. Karin Bergström
2. Christer Hansson
3. Sofia Gunnarsson
4. Mikael von Krassow
5. Amanda Svensson
6. Magnus Jonsson
7. Aylin Caglipamak
8. Torgny Handreck
9. Emma Yngvesson

Ersättare
1. Bengt Bengtson
2. Eva-Lena Lindell
3. Ale Holm
4. Yvonne Mollet-Bengtsson
5. Kjell-Arne Nilsson
6. Eva Bergström
7. Sten Carlsson
8. Sarah Svensson
9. Anton Nyroos

Vikarien om veckan som varit – vecka 3 2018

Utredningen om Västra länken visade att det går att göra en ringled i väster – om vi behöver en ringled någon gång i framtiden. Det blev också tydligt att minst två partier i motståndarlaget fortfarande vill ha Klippanvägens förlängning över pyttebron och genom naturområdet vid ån. Ska det bli en valfråga igen?

Socialdemokraterna fick förtroendet att fortsätta styra i minoritet. Vi styr på en strategisk nivå, litar på personalens kompetens och petar inte i detaljerna.

Åsa

Kommunfullmäktige den 18 januari 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen torsdagen den 18 januari kl 18.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Sävströms (S) nyårstal

Jag heter Bengt Sävström och är kommunfullmäktiges ordförande i Ängelholms kommun.

Jag är också en ambassadör för vår kära stad, vår egen Änglamark och himlajord. Vi är många som älskar Ängelholm. Tre år i rad har också Ängelholm utsetts till en av Sveriges bästa boendekommuner. 42 000 ängelholmare kan inte ha fel, eller hur? Här finns livskvalitet för alla!

Det är nyårsafton och Ängelholm har nu fyllt 501 år. För ni minns väl vårt jubileum och alla festligheter i fjol.

Så här på nyårsnatten är det lätt att fyllas av lite vemod. Hur blev 2017?

Var och en av oss kan nog summera både sorger och glädjeämnen.

En sak är jag säker på. Vi behöver varandra! I både sorg och glädje. Ett samhälle är ju vi människor. Ordet kommun kommer från latinets Communis, som betyder gemensam. Det är vi tillsammans som formar vårt Ängelholm.

Och vi blir bara fler! Befolkningen växer, fler och fler vill leva sina liv just här, och det är vi glada för. Nya människor innebär nya influenser, mer arbetskraft, mer utveckling och tillväxt.

Just nu byggs det också som aldrig förr. Fridhem, Stationsområdet, Thulins trädgård, hyresrätter i Strövelstorp och Munka-Ljungby, med mera. Nya stadsdelar växer fram. Vi skapar plats för fler nya invånare.

Under de senaste åren har Ängelholm också fått bli en trygg plats för några av de människor som tvingats fly från krig och lämna sina hemländer. Under de senaste två åren har nära 240 nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige, anvisats till Ängelholm. Alla har fått boenden och ska nu forma en ny tillvaro här och dela vardagen med oss i Ängelholm.

Låt vårt gemensamma löfte för det nya året vara, att vi ska vara medmänniskor i ordets bästa bemärkelse. Låt 2018 bli ett år där vi gör vårt allra bästa för att skapa ett öppet Ängelholm där drömmar kan bli verkliga.

Låt oss önska varandra ett riktigt Gott Nytt År! Och nu ska vi tillsammans räkna ner och välkomna det nya året 2018!

”Sverige och Danmark är eniga om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.”

Publicerad i NST:s Opinion den 23 december 2017

Torkild Strandberg slår fast att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör bara är en symbolfråga (Aktuella frågor 9/12). Men det är helt fel.
Den svenska och danska staten har inlett ett treårigt mellanstatligt projekt där en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska utredas.

I sin iver att framhäva sitt eget förslag till fast förbindelse över Öresund väljer Torkild Strandberg att vilseleda och sprida felaktigheter. Vi kan inte låta hans påståenden stå oemotsagda.

För det första:
En fast HH-förbindelse består av en tunnel för vägtrafik och en tunnel för persontåg. Att det går att ta tåget gör att människor kan tänka sig att ta jobb som ligger längre bort. Dessutom blir tillgången till utbildning och bostäder bättre.

För det andra:
Europaspåret, en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, som Torkild Strandberg förespråkar, är en jätteinvestering. Dessutom är det osäkert om en sådan tunnel går att finansiera. En fast HH-förbindelse betalar sig själv inom 24 år med hjälp av brukaravgifter. Den kan också finansieras utan statliga pengar om danska och svenska regeringarna så önskar.

För det tredje:
Strandbergs resonemang kring hur järnvägstunneln mellan Landskrona och Köpenhamn ska finansieras bygger på att HH-förbindelsens vägdel byggs.

För det fjärde:
Strandberg anser att järnvägstunneln mellan Landskrona och Köpenhamn löser de problem som annars uppstår i regionen när Fehmarn Bält-tunneln står färdig och godstrafiken ökar kraftigt. Frågan är till vilket pris. Att persontåg, höghastighetståg och godståg ska samsas på tunnelspåren kan i teorin låta effektivt men i praktiken riskerar det att bli riskfyllt och ineffektivt.

En fast HH-förbindelse gör att det behöver köra betydligt färre persontåg över Öresundsbron och därmed finns det plats till fler godståg. Med Landskronaalternativet leds gods in i centrala Köpenhamn.
När behovet av ny godstågsförbindelse över Öresund i sinom tid uppstår är en lösning via HH billigare och mer effektiv än Landskronaalternativet.
På en punkt ger vi Torkild Strandberg delvis rätt. Det stämmer att restiden Helsingborg-Köpenhamn blir kortare med en tunnel via Landskrona. Med en fast HH-förbindelse halveras dagens restid med tåg. Det är 5-10 minuter mer än Landskronaalternativet. Men tidsvinsten sker på bekostnad av möjligheten för människor att förflytta sig på ett enklare sätt över norra Öresund.
Effekten av en Landskronatunnel kan liknas vid att Öresundsregionen krymper, snarare än vidgas eftersom Helsingborg och Helsingör inte ingår i satsningen.
Att den danska och svenska staten har dragit igång ett treårigt mellanstatligt projekt kring en fast HH-förbindelse är ett kvitto på att inte bara vi ser de positiva effekter den kan ge.
Men viktigast av allt:
En fast HH-förbindelse är mycket betydelsefull för Öresundsregionen, för Sverige, för Danmark och för Europa. Det är kommuner och regioner i både Sverige och Danmark överens om.

En HH-förbindelse innebär att Öresund knyts samman där avståndet är som kortast. Förbindelsen är avgörande för en sammanhängande kollektivtrafik runt hela Sundet och kommer hela Öresundsregionen till godo.
Vi tror på samarbete och att Öresundsregionen har potential att bli en viktig tillväxtmotor för Skandinavien.

Anders Månsson
kommunstyrelsens ordförande i Bjuv

Peter Danielsson
kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Peter Schölander
kommunstyrelsens ordförande i Höganäs

Kerstin Persson
kommunstyrelsens ordförande i Klippan

Ronny Nilsson
kommunstyrelsens ordförande i Perstorp

Birgitta Jönsson
kommunstyrelsens ordförande i Svalöv

Ronny Sandberg
kommunstyrelsens ordförande i Åstorp

Lars Nyander
kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm