Det går bra för Ängelholm!

Lars Nyander presenterade Socialdemokraternas budget för Ängelholms kommun 2018 vid medlemsmötet den 16 oktober.
Det går bra för Ängelholm. Det är högkonjunktur, kraftig befolkningstillväxt, byggboom, 2:a i Fokus tävling Bäst att bo bland landsbygdskommuner, uppåtgående trend för företagsamheten i Ängelholm.
I budgeten är det satsningar på digitalisering, förkortad arbetstid för socialsekreterare, utökat driftbidrag till Rögle, utökad fysisk aktivitet i skolan, kompetensutveckling inom äldreomsorg, utreda införande av rätt till heltidstjänster etcetera.

Ombud och ersättare till valkonferens 3 mars 2018

Vid Socialdemokraterna i Ängelholms medlemsmöte fastställdes våra ombud och ersättare till valkonferensen den 3 mars 2018.

Ombud (9 st)
– Christer Hansson
– Susanne Jönsson
– Åsa Larsson
– Emma Yngvesson
– Magnus Jonsson
– Amanda Svensson
– Kjell-Arne Nilsson
– Pia Radil
– Mikael von Krassow

Ersättare (9 st)
– Eva-Lena Lindell
– Bengt Bengtson
– Karin Bergström
– Aylin Caglipamak
– Sofia Gunnarsson
– Eva Bergström
– Tommy Johansson
– Lars Carlsson
– Murvet Rama

Medlemsmöte 16 oktober 2017 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Medlemsmöte måndagen den 16 oktober kl 19.00 på Folkets Hus

• Information om politisk organisation

• Ombud till Valkonferens

• AK Valberedning inför valet 2018

• Beslut om kansliavgift, kandidatförsäkran och valetiska riktlinjer

• Information om Lars Nyanders föräldraledighet

• Aktuella politiska frågor

Vi bjuder på fika!

Alla hälsas välkomna!

S-gruppen i Kommunstyrelsen ansvarar för kvällens fika
Mötesvärdar: Åsa Larsson och Lars Carlsson

Ängelholm – 15:e bästa skolkommun

– Jag tycker vi har en fantastisk lärarkår och skolledning som ger våra elever möjligheter till bra resultat i skolan. Nu gäller det att fortsätta arbeta för att bli ännu bättre, säger Britt-Marie Hansson (S), ordförande i Välfärdsnämnden.

Läs mer: http://engelholm.se/Nyhetslista/Angelholm—15e-basta-skolkommun/

– Jätteroligt, det visar att vi har proffs ute i verksamheten som levererar. De ska ha tack för ett fantastiskt jobb, säger Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Läs mer: https://www.hd.se/2017-10-05/angelholm-far-battre-betyg-i-lararforbundets-rankning

Socialdemokraternas budgetförslag för Ängelholms kommun

– Vi fortsätter på den väg vi slagit in på tidigare eftersom vi ser att det fungerar. Det går bra för Ängelholm nu. Digitalisering och en fortsatt förstärkning av mjuka värden ser vi som framgångsfaktorer, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S), vid presentationen av budgetförslaget den 5 oktober 2017.

Läs mer här: http://www.engelholm.se/Nyhetslista/Fokus-pa-digitalisering-i-forslag-till-budget/

Ta del av Socialdemokraternas budgetförslag – anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen (totalt 23 sidor).
Läs mer här: http://www.engelholm.se/Documents/Bilagor%20till%20nyheter/2017/Budgetberedningens%20budgetf%C3%B6rslag%202018-2020.pdf

Ängelholms kommun köper Kronoskogen och Nybroskogen.

– Vi vill värna om de stadsnära områdena och då är det viktigt att kommunen själv får råda över området. Då kan vi värna om skogen och bättre bevara den, säger Lars Nyander angående att Ängelholms kommun vann budgivningen om Kronoskogen och Nybroskogen.

Läs mer:

Ängelholms kommun vann budgivning om Kronoskogen och Nybroskogen

Ängelholms kommun köper Kronoskogen och Nybroskogen för 72 miljoner kronor

KLART: Kommunen köper både Kronoskogen och Nybroskogen

Ängelholms kommun köper Kronoskogen

Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska Förening: Medlemsmöte onsdagen den 27 september kl 19.00

Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska Förening

Inbjudan till medlemsmöte

Onsdagen den 27 september kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem

Nomineringar till valet 2018

Vi bjuder på kaffe med tilltugg

Alla hälsas varmt välkomna!

Medlemsmöte 26 september 2017 – Facklig/politiska s-föreningen

Hej!

Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte tisdagen den 26 september kl. 19.00 på Folkets Hus.

Vi sammanställer våra nomineringar till Riksdags-, Region- och Kommunfullmäktigelistan samt ordförandeposter i nämnder, styrelser och beredningar. Alla som nomineras ska vara tillfrågade och ha tackat ja.

Nomineringar skall vara AK:s styrelse tillhanda senast den 30 september.

Vi behöver utse en ny kassör.

Välkomna!