Socialdemokratiska förtroendevalda i Ängelholms kommun 2018-2022

Kommunfullmäktige 2018-2022

Ledamöter
Lars Nyander, Munka-Ljungby
Åsa Larsson, Villan
Mikael von Krassow, Gånarp
Emma Yngvesson, Vejbystrand
Magnus Jonsson, Munka-Ljungby
Lars Carlsson, Haradal
Susanne Jönsson, Höja
Arne Jönsson, Skepparkroken
BrittMarie Hansson, Centrum
LarsOlle Tuvesson, Villan
Karin Bergström, Skälderviken
Ale Holm, Ängavången

Ersättare
Fanny Krumlinde Handreck, Nyhem
Tommy Jönsson, Höja
Roy Ekstrand, Centrum
Eva-Lena Lindell, Munka-Ljungby
Klas Lundh, Munka-Ljungby
Johnny Dinh Kien Nyguen, Haradal

Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 2018-2022
Emma Yngvesson

Kommunstyrelsen 2018-2022
Lars Nyander, 2:e vice ordförande, ledamot
Åsa Larsson, ledamot
Fanny Krumlinde Handreck, ledamot

BrittMarie Hansson, ersättare
Daniel Coloka, ersättare

Familje- och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Lars Carlsson, 2:e vice ordförande
Sofia Gunnarsson
Ale Holm
Eva-Lena Lindell

Ersättare:
Johnny Dinh Kien Nguyen
Malin Odelsheim

Nämnden för omsorg och stöd
Ledamöter:
Yvonne Mollet Bengtsson, 2:e vice ordförande
Mikael von Krassow
Barbro Widell
Vakant

Ersättare
Klas Lundh
Eva-Lena Lindell
Eva Thell Svarén

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamöter:
Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande
BrittMarie Hansson
Anton Nyroos

Ersättare:
Jennie Fredriksson
Gert Nilsson
Roy Ekstrand

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Ledamöter:
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande
Kitty Olofsson
Tommy Jönsson

Ersättare
Daniel Coloka
Susanne Brodin-Ahlberg

Miljö- och tillståndsnämden
Ledamöter:
Torgny Handreck, 2:e vice ordförande
Jessica Klingvall

Ersättare:
Sven Dahlberg
Maria Raquel Mata Umanzor

Valnämnden
Ledamöter:
Lars-Olle Tuvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Susanne Jönsson

Överförmyndarnämnden
Ledamot: 
Egon Yngvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Eva Thell Svarén

Kommunrevisionen
Ledamot:
Bengt Sävström, ordförande

Fast beredning nummer 1
Ledamöter:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande
Inger Nyrell, ledamot
Johnny Dinh Kien Nyguen, ledamot

Fast beredning nummer 2
Ledamöter:
Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande
Kristina Coloka, ledamot
Torgny Bergström, ledamot

Ängelholmshem
Ledamot:
Kerstin Engle, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Klas Lundh

Ängelholmslokaler
Ledamot:
Agneta Eklund, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Gert Nilsson

Lekmanrevisorer till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
Ordinarie:
Bengt Sävström

Nämndemän i Helsingborgs tingsrätt
Åsa Larsson
Johnny Dinh-Kien Nguyen
Barbro Widell
Klas Lundh
Maria Raquel Mata Umanzor

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ledamot:
Lars Nyander

Ersättare:
Åsa Larsson

Revisor:
Bengt Sävström

Kommunförbundet Skåne
Ordinarie ombud:
Åsa Larsson

Ersättare:
Lars Nyander

Kommunförbundet Medelpunkten
Ersättare:
Yvonne Mollet Bengtsson

Revisor:
Bengt Sävström

Begravningsombud för de som inte tillhör svenska kyrkan
BrittMarie Hansson

Huvudmän Stiftelsen Gripen
Huvudmän från ordinarie årsstämma i april 2019 till ordinarie årsstämma april-22: 
Torgny Handreck
Christian Hedman

Bjäre Kraft ek förening
Ledamot:

Egon Yngvesson

Personlig ersättare:
Åsa Larsson

Ängelholms hembygdsförening
Ledamot:
Susanne Jönsson

Ängelholms civilförsvar
Ersättare:
Tommy Jönsson

Borgerliga vigselförrättare
Lars Carlsson
Vakant