Protokollsanteckning – Kommunfullmäktige 2019-05-27, ärende § 102 Avsiktsförklaring om Ängelholms Arenastad

Vi socialdemokrater tror på idén att samla förutsättningar för flera idrotter på en gemensam plats. De positiva effekterna är både stora och många. Föreningar, spottutövare, medborgare och företag kommer få förutsättningar för en fast samlingspunkt.

Ett projekt av denna storlek kräver en bred bas i förankringsarbetet. Det finns många delar som berörs som t.ex. bostäder, skola på Fridhem och marken i området. Vi önskar därför att arbetet med Arenastaden sker öppet och parlamentariskt för att samtliga partier ska känna en delaktighet i processen. Det är viktigt att samtliga partier är delaktiga i prioriteringen av de olika etapplösningarna.

För socialdemokratisk gruppen
Lars Carlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *