Protokollsanteckning – Kommunfullmäktige 2019-04-29, ärende § 78 Markanvisningsavtal för del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta Industriområde) till Christian Emanuelsson Invest AB (kompletterat efter återremiss i KSAU)

Vi Socialdemokrater är positiva till att sälja mark så att företag kan utvecklas i vår kommun.

Det vi uppfattar som orimligt är att kommunen säljer mark där köparens projekt innebär att KS och KF förutsätter att nämnden för samhällsbyggnad kan medge undantag från de regler som satts upp i detaljplan. Så kan vi inte arbeta.

Vi socialdemokrater anser det anmärkningsvärt att ordet ”skall” i en detaljplan inte längre betyder att man ska följa bestämmelsen.

För socialdemokraterna i KF
Åsa Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *