Lars Nyander presenterar vår nya politiska sekreterare Torgny Handreck.

Se videon här: https://www.facebook.com/watch/?v=422264432426897

Läs mer

Framtidsrådslaget – Medlemsmöte den 15 februari 2021

Påverka framtidens politik – anmäl dig: Framtidsrådslaget med Rikard Larsson, riksdagsledamot. 15 februari kl 19.00. Vilket samhälle vill vi ha i framtiden och vilka utmaningar ser vi nu och på längre sikt? Det är frågor som vi tillsammans diskuterar på Framtidsrådslaget. Våra synpunkter kommer skickas in till partiet nationellt som använder dessa som underlag för att…

Läs mer

Priset är för högt

Publicerad i NST:s Min mening den 3 februari 2021 Sällan har tidningen präglats av så många insändare från bekymrade medborgare som kring beslutet att genomföra Pytteleden med Klippanvägens förlängning över Pyttebron. Trots detta har ingen från de partier som ställt sig bakom förslaget svarat på en enda. Det säger en hel del. Nu har även…

Läs mer

”Restriktionerna under pandemin används som ursäkt för att försöka förändra alkohollagstiftningen.”

Debattinlägg  publicerad i NST:s Opinion den 30 januari 2021. Vår åsikt är att krögare och övriga företagare ska hjälpas i den mån de drabbats under pandemin och inom ramarna för kommunens kompetens och resurser. Det skriver den socialdemokratiska gruppen i Ängelholms miljö- och tillståndsnämnd. Att tillåta microcatering, att restauranger också levererar vin när de kör…

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 12 Hackan 9. Tillsyn – olovligt uppförd stödmur och markhöjning.

Reservation Stödmuren saknar bygglov och marklov. Tjänsteförslaget föreslår att en byggsanktionsavgift enligt PBL 11:51 tas ut. Undertecknade reserverar sig mot majoritetens beslut att ändra på den föreslagna byggsanktionsavgiften! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 13 Hackan 10. Tillsyn – olovligt uppförd stödmur och markhöjning.

Reservation Stödmuren saknar bygglov och marklov. Tjänsteförslaget föreslår att en byggsanktionsavgift enligt PBL 11:51 tas ut. Undertecknade reserverar sig mot majoritetens beslut att ändra på den föreslagna byggsanktionsavgiften! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 15 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus för fastigheten Magnarp 64:1.

Reservation Eftersom ansökan avser byggnation som strider mot planprogram 2011 och ligger utanför detaljplanerat område yrkar (S) avslag och reserverar sig. Hänvisning också till ÖP 35. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 16 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig verksamhet på fastigheten Programmeraren 4.

Reservation Undertecknade reserverar sig mot beslutet. Ansökan avser en byggnation som inte detaljplanen medger. Vi anser att detaljplaner som är politiskt antagna av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 18 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten Össjö 31:13.

Reservation Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom byggnationen kommer att ligga utanför detaljplanerat område samt även utanför sammanhållen bebyggelse. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Reservation KF 25 januari 2021 angående finansiering av nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och folköl

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits: ”Vi anser att de som ska omfattas av efterskänkningen av avgifterna är de verksamheter som har serveringstillstånd. Inte de som har tillstånd att sälja folköl. Syftet med denna efterskänkning är att hjälpa en hårt drabbad näringsgren, krögarna. Inte för vanliga butiksverksamheter.

Läs mer
facebook Twitter Email