Nämnder och styrelser 2021

Kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-25
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-08-30
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-15
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20

 

Kommunstyrelse

 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-13
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-03
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-07
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-05
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-18
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-08
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-06
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-27
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-01

 

Familje- och utbildningsnämnden

 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-01-28
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-25
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-25
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-29
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-27
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-24
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-09
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-28
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-25
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-16

 

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-01-21
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-02-18
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-03-25
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-04-22
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-05-27
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-06-24
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-08-26
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-09-23
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-10-21
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-11-25
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-12-16

 

Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-01-18
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-02-15
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-03-15
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-04-19
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-05-17
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-06-14
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-08-23
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-09-20
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-10-18
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-11-22
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-12-13

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-01-26
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-02-23
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-03-30
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-04-27
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-05-25
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-06-15
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-08-31
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-28
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-10-26
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-11-30
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-12-14

 

Nämnden för omsorg och stöd

 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-02-16
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-03-23
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-04-20
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-05-18
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-06-22
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-09-07
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-10-19
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-11-23
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-12-14

 

Överförmyndarnämnden

 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-01-27
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-02-24
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-03-17
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-04-14
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-05-12
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-06-16
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-08-18
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-09-08
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-10-13
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-11-10
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-12-08

 

Kommunrevisionen

 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-01-20
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-02-10
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-03-10
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-04-07
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-05-12
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-06-16
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-08-18
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-09-15
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-10-13
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-11-10
 • Kommunrevisionens sammanträde 2021-12-15

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email