Interpellation om Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med No Waste Foundation.

Kommunfullmäktige 2021-01-25   Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med No Waste Foundation. Helsingborgs Dagblad avslöjade nyligen att kommunägda NSR:s dotterbolag Vera Park betalat ut flera miljoner kronor till en konsult i Portugal. Stiftelsen skulle dra in pengar till olika projekt som pågår i NSR:s dotterbolag Vera Park Circularity genom…

Läs mer

Kommunfullmäktige 25 januari 2021

Nästa kommunfullmäktige äger rum måndagen den 25 januari kl 17 digitalt. Livesändning via webben. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2021/2020-11-04-kommunfullmaktiges-sammantrade-2021-01-25.html

Läs mer

Reservation ärende 08. Microcatering – hemkörning av alkoholhaltiga drycker

Socialdemokraterna i MTN reserverar sig mot beslutet med anledning av följande: Barnperspektivet. Orsoanmälningarna i Ängelholms kommun har ökat med 20 under förra året. Dessutom anges att en stor del verkar beröra misstänkt missbruk hos barnet eller förälder (hd.se 2021-01-18). Det finns en koppling mellan våld, våld i nära relationer och alkohol. Det saknas en ordentligt…

Läs mer

Reservation ärende Slutrapport renoveringsplan – Nämnden för omsorg och stöd den 2021-01-19

Reservation Ärende: 06. Slutrapport renoveringsplan Enligt renoveringsplanen kommer platser för särskilt boende bli ungefär detsamma som det är i dag. Demografin visar på att behovet av särskilt boende kommer att öka. Att därför göra om Viktoriagården och Willan till trygghetsboende är en dålig planering. Vid föreslagen avveckling av Munkaljungbygården (40 platser) och Solhaga (30 platser)…

Läs mer

Val av ombud och ersättare till Distriktskongressen den 29 maj 2021

Vid medlemsmötet den 18 januari 2021 valdes 9 ombud och 9 ersättare till Distriktskongressen den 29 maj i Helsingborg   Ombud 1. Åsa Larsson 2. Lars Nyander 3. Yvonne Mollet Bengtsson 4. Lars Carlsson 5. Susanne Jönsson 6. Torgny Handreck 7. Emma Yngvesson 8. Mikael von Krassow 9. Jessica Klingvall   Ersättare   1. Ale…

Läs mer

Nomineringar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

Socialdemokraterna i Ängelholms nomineringar till: Kyrkomötet 2022-2025. 1. Kerstin Engle 2. Inger Nyrell’ Stiftsfullmäktige 2022-2025. 1. Kerstin Engle 2. Kitty Olofsson 3. Susanne Jönsson 4. Mikael von Krassow 5. Christian Hedman 6. Inger Nyrell 7. Leif Nyrell

Läs mer

Här är Socialdemokraternas fullmäktigelistor i kyrkovalet 2021

Vid medlemsmötet den 18 januari 2021 fastställdes våra listor till kyrkovalet i tre församlingar i Ängelholms kommun.   Ängelholms församling 2022-2025.   1. Susanne Jönsson 2. Tommy Jönsson 3. Inger Nyrell 4. Leif Nyrell 5. Malin Odelsheim 6. Anton Nyroos 7. Susanne Brodin-Ahlberg 8. Bengt Bengtson 9. Ingrid Zäther 10. Roy Ekstrand 11. Pia Radil…

Läs mer

Digitalt medlemsmöte den 18 januari 2021

Hej. Socialdemokraterna i Ängelholm välkomnar dig till digitalt medlemsmöte måndagen den 18 januari kl 19:00. Möjlighet att logga in från kl 18.30. På dagordningen: Vision 2035 för Ängelholms kommun Nomineringar till Distriktskongressen Nomineringar till Kyrkovalet Övrigt Anmäl ditt deltagande till angelholm@socialdemokraterna.se Mötet arrangeras av Socialdemokraterna och ABF.

Läs mer

Socialdemokraterna i Ängelholm kommun söker en politisk sekreterare

Socialdemokraterna i Ängelholm kommun söker en politisk sekreterare med placering på stadshuset i Ängelholm. Anställningen är på halvtid med flexibel arbetstid- med vissa fasta moment. Sedan valet 2018 styrs Ängelholms kommun av M, C, L, KD samt MP. Socialdemokraterna är sedan valet i opposition. Som politisk sekreterare arbetar du nära vårt oppositionsråd, du deltar i…

Läs mer

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Hej medlem! 2020 har varit ett tufft år för alla. Nu ser vi fram mot ett ljusare 2021. På vår hemsida finns nu vårt kommande program för 2021 upplagt. http://www.akangelholm.se/kalender-2021/ Expeditionen kommer att hålla stängt till torsdagen 7 januari kl. 8.00. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Var…

Läs mer
facebook Twitter Email