Barnens bästa som gäller

Publicerad i NST:s Min mening den 14 april.   Ett beslut om Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Ängelholm är nära förestående.   Under diskussioner som förts sedan en tid tillbaka har det framförts önskemål från IES om att kunna begränsa friytorna (per definition ytor där barnen uppehåller sig utomhus på rasterna) på den kommande…

Läs mer

Privatisering är del av ideologin för de blågröna

Svar på insändare av Eva Kullenberg med rubriken ”Mindre enhet betyder inte bättre omsorg”, publicerad den 23 mars, och insändare av Ingela Sylwander (M) med flera med rubriken ”Kvalitet hand i hand med effektivitet”, publicerad den 31 mars. Svaret publicerades i NST den 8 april. Valfrihet är att kunna välja. Ett reellt inflytande för brukare…

Läs mer
facebook Twitter Email