Vi vill rikta ett stort tack till Mikael

Vi vill rikta ett stort tack till Mikael för hans arbete hos oss under de gångna 12 åren.Han har skött expeditionen på Ängelholms AK, utvecklat vår hemsida, våra sociala medier, stöttat både utåtriktade och medlemsaktiviteter. Mikael är en trogen och professionell medarbetare där han sätter medlemmarna i centrum.Nu kommer Mikael att anta nya utmaningar genom att…

Läs mer

Reservation SBN 21-02-23 Ärende nr 11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och rivning av del av huvudbyggnad samt uppförande av mur på fastigheten Rödhaken 10.

Undertecknade reserverar sig mot alliansens beslut eftersom ansökan strider mot gällande detaljplan genom att högsta tillåtna höjd på byggnaden överskrids, komplementbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m, muren placeras på prickmark och strider mot 39§ Byggnadsstadgan. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)     

Läs mer

Reservation SBN 20-02-23 ärende nr 14 Nybygget 1:37 – Föreläggande om flytt av komplementbyggnad.

Undertecknade reserverar sig mot ordförandes förslag och stöder oss mot tjänsteutlåtandet 2021-01-15 som bla innehåller med stöd av PBL 11:19 § att komplementbyggnaden ska flyttas så den överensstämmer med bygglovet. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 22 februari 2021

Nästa kommunfullmäktige äger rum måndagen den 22 januari kl 18.00 digitalt. Livesändning via webben. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2021/2020-11-04-kommunfullmaktiges-sammantrade-2021-02-22.html

Läs mer

Inget förslag kan lösa alla problem

Publicerad I NST:s Min mening den 14 februari 2021. Svar på insändare av Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson (KD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) med rubriken ”Centrumproblem kan inte lösas med Västra länken”, publicerad den 10 februari. Det kan tyckas smått komiskt att anklagas för att damma av gamla förslag när en…

Läs mer

S kvinnor: Årsmöte den 17 februari klockan 19.00.

Hej alla S kvinnor! I år är det inget vanligt år och det har ni säkert hört ett antal gånger. S kvinnor ska ha årsmöte den 17 februari klockan 19.00 och vi vet att det är svårt att samla oss till ett vanligt årsmöte på Folkets hus, därför får ni detta brev med all information inför årsmötet. Ni får kallelsen, verksamhetsberättelse och förslag…

Läs mer

Lars Nyander presenterar vår nya politiska sekreterare Torgny Handreck.

Se videon här: https://www.facebook.com/watch/?v=422264432426897

Läs mer

Framtidsrådslaget – Medlemsmöte den 15 februari 2021

Påverka framtidens politik – anmäl dig: Framtidsrådslaget med Rikard Larsson, riksdagsledamot. 15 februari kl 19.00. Vilket samhälle vill vi ha i framtiden och vilka utmaningar ser vi nu och på längre sikt? Det är frågor som vi tillsammans diskuterar på Framtidsrådslaget. Våra synpunkter kommer skickas in till partiet nationellt som använder dessa som underlag för att…

Läs mer

Priset är för högt

Publicerad i NST:s Min mening den 3 februari 2021 Sällan har tidningen präglats av så många insändare från bekymrade medborgare som kring beslutet att genomföra Pytteleden med Klippanvägens förlängning över Pyttebron. Trots detta har ingen från de partier som ställt sig bakom förslaget svarat på en enda. Det säger en hel del. Nu har även…

Läs mer
facebook Twitter Email