Kommunfullmäktige den 23 november 2020

Nästa kommunfullmäktige äger rum måndagen den 23 november kl 16.00.     På mötet behandlas budget 2021 och kommunfullmäktigeärende. Läs mer och se live eller i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-11-23.html Mötets ärendelista  https://www.engelholm.se/download/18.3ee77dbe175c9c4e71312c/1605700996092/KF%202020-11-23%20kallelse.pdf 

Läs mer

Viktig information om kyrkovalet

Hej på er alla! Jag hoppas ni alla mår bra i dessa tider när vi inte kan ses. Till nästa år är det kyrkoval och det är tid att nominera till församlingarna, stiftet och kyrkomötet. Jag vill ha in era nomineringar till församlingarna, stiftet och kyrkomötet innan 15 december. Ni mailar dem till angelholm@socialdemokraterna.se Med vänliga…

Läs mer

Reservation ärende nr 12 Samhällsbyggnadsnämnden 20-11-17

Samråd av detaljplan Ängelholm 3:28 m fl, centrum Nybroområdet, Ängelholms kommun. Undertecknade reserverar sig mot beslutet att förlänga Klippanvägen över Rönneå genom Pyttebroområdet. Detta förslag innebär att dagens centrumnära, lugna naturområde ersätts med en trafikerad gata. Det innebär också att en stor mängd värdefulla träd behöver fällas, vilket ger stora konsekvenser på både natur och…

Läs mer

Viktigt meddelande till medlemmarna

På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Coronaviruset har vi valt att ställa in AK medlemsmöte i november och december 2020.

Läs mer

Omsorg med värdighet

En värdig omsorg i Ängelholms kommun ska vara präglad av hög kvalitet. Den enskilde ska ha inflytande i beslut och utformningen av insatser så att omsorgsbehov blir tillgodosett på bästa möjliga sätt och med respekt för den enskilde. Att åldras eller leva med en funktionsnedsättning ska inte innebära otrygghet för medborgare med omsorgsbehov i Ängelholms…

Läs mer

Barn och ungas fritid

Vi Socialdemokraterna vet hur viktig en aktiv och meningsfull fritid är. Möjligheten att vara delaktig i en förening, röra på sig eller att bara träffa sina kompisar på fritidsgården är en grundläggande förutsättning. Tillgången till ett väl utvecklat föreningsliv och öppna fritidsgårdar är därför centrat för våra barn och ungdomar. Vi ser en stor potential…

Läs mer
facebook Twitter Email