Reservation, sjukhusstyrelse Ängelholm, ärende 5, handlingsplan för ekonomi i balans SHSÄH

Reservation Socialdemokraterna i Region Skåne 2020-06-03 Ärende 5. Handlingsplan för ekonomi i balans SHSÄH Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm reserverar sig mot beslutet och vill föra följande synpunkter till protokollet: Den föreslagna handlingsplanen innehåller inte åtgärder som kan ge en ekonomi i balans, den räknar snarare upp effekter av förändringar som redan är genomförda eller på…

Läs mer

Fråga till Maria Berglund (KD) – Akutmottagningen i Ängelholm sommarstänger

Regionfullmäktige 2020-06-16 Akutmottagningen i Ängelholm sommarstänger Ängelholmsborna får sämre tillgång till akutsjukvård under sommaren. Det beror på att akutmottagningen på Ängelholms sjukhus kommer att hålla helgstängt vecka 24-35, vilket nästan är tre månader. Stängningen är olycklig av flera skäl. Den sker samtidigt som vi är mitt inne i en allvarlig coronapandemi där osäkerheten om den…

Läs mer

Reservation ärende nr 12 Samhällsbyggnadsnämnden 20-06-09, Ansökan om bygglov.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot gällande detaljplan. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S)

Läs mer

Protokollsanteckning ärende nr 23 Samhällsbyggnadsnämnden 20-06-09, Utredning av förutsättningarna av en strandpromenad.

(S) deltar inte i ärendet. Detta med hänvisning till det ställningstagande som (S) hade i Kommunstyrelsen 20-05-06 både gällande beslut och reservation.

Läs mer

Digitalt medlemsmöte 15 juni 2020 kl 18.45.

Anmäl dig till expeditionen om du vill närvara digitalt, via mail: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer
facebook Twitter Email