Vi värnar de gröna lungorna

Publicerad på NST:s Min mening den 30 juni 2020. Svar på Henry Carlssons insändare i NST 23 juni Henry Carlsson inleder med att ondgöra sig över att det finns människor som har andra åsikter om Klippanvägens förlängning än vad han själv har. Han menar att de ängelholmare som vill värna om ett centrumnära grönområde vill…

Läs mer

Sommaruppehåll 29 juni – 26 juli 2020

Socialdemokraterna i Ängelholms expedition har sommaruppehåll från den 29 juni och till den 26 juli 2020. Akuta ärende, kontakta vice ordförande Lars Nyander 070-673 37 33 eller lars.nyander@telia.com Socialdemokraterna önskar alla en trevlig sommar!

Läs mer

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom placeringen av byggnaden avviker ifrån planbestämmelsen. Även taklutningen avviker ifrån gällande detaljplanebestämmelse . Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S)

Läs mer

Reservation ärende nr 5 SBN AU 20-06-23 Ansökan om bygglov.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot aktuell detaljplan gällande huvudbyggnadens placering.hd.se Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S)

Läs mer

Protokollsanteckning KF 22 juni 2020 angående utvärdering av trygghetsvärdar på trygghetsboenden

”Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en aktivitetssamordnare kan inte…

Läs mer

Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide.

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun           2020-06-15   Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide. Alla människor är olika. Vi har olika intressen, uppskattar olika typer av mat, och vill göra olika saker på vår fritid. För de flesta av oss är ett besök på en lunchrestaurang, ett besök i en butik eller ett besök i en annan…

Läs mer

Angående lnternationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm.

lnterpellation till Sven-lngvar Borgquist, ordförande i FUN.                  KF 2020-06-22   Angående lnternationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm. IES delade i höstas ut 50 miljoner till sina ägare. Under Coronakrisen har skolan skickat hem elever medmotiveringen, att det råder personalbrist och hänvisat till situationen i länder som Spanien…

Läs mer

En bro ska bort och två nya ska byggas

Publicerad i NST:s min mening den 21 juni 2020 Det har nu gått upp ett ljus för skaparna av ”Ängelholmspaketet”! Den befintliga ”Pyttebron” går inte att kombinera med den nya trafikleden! Ifall bron ska vara kvar finns inte utrymme för en ny tvåfilig väg och en GC-väg. Även ett nybyggt pumphus är i vägen och…

Läs mer

Glad midsommar! Ta hand om er!

Läs mer

Kommunfullmäktige den 22 juni 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webbTV Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 22 juni och vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-06-22.html

Läs mer
facebook Twitter Email