Fira Första maj med arbetarrörelsen

Socialdemokraterna, LO och ABF ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande. Det blir tal av Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson. Du kommer att få lyssna på Bo Kaspers orkester och du kan se inslag från hela…

Läs mer

Protokollsanteckning KF 27 april 2020 angående motion från Susanne Sandström (V) om Vattnets hus

Socialdemokraterna instämmer i den bild som motionären ger, att inträdesavgiften på Vattnets hus är hög. Det är problematiskt när kostnaderna att besöka badhuset blir höga för en barnfamilj. Möjligheten att kunna ta med sig familjen och bada blir snarare en fråga om ekonomi än om vilja. Att kunna ta med sig familjen och besöka badhuset…

Läs mer

Kommunfullmäktige den 27 april 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webbTV Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 27 april och vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen. Se kommunfullmäktige live eller i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-04-27.html

Läs mer

Interpellation från Lars Nyander (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) om bristen på demokrati i Ängelholms kommun

Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Bristen på demokrati i Ängelholms kommun. En av de första förändringarna som nuvarande majoritet gjorde vid sitt tillträde var att ännu en gång förändra kommunens politiska organisation. En önskan om att kommunens tjänstepersoner skulle fatta färre beslut och politiken desto fler var ett av argumenten. Ett annat var…

Läs mer

Protokollsanteckning ärende nr 08, funktionsprogram för nytt särskilt boende på Fridhem – Nämnden för omsorg och stöd den 21 april 2020

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd anser att Fridhem ska bedrivas i kommunal regi. Under 2018 togs det beslut om ett nytt särskilt boende på Fridhem som skulle drivas i kommunal regi. Det skulle stå färdigt 2021. Trots att det redan finns ett fullmäktige-beslut på att kommunen ska bygga och driva boendet stoppades…

Läs mer

Protokollsanteckning ärende nr 09, utvärdering av trygghetsvärdar på trygghetsboenden – Nämnden för omsorg och stöd den 21 april 2020

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd vill ta följande till protokollet: Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir brukarens…

Läs mer

Motion från Lars Nyander (S) om långsiktig plan för offentliga verksamheters inomhusklimat

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-03   Hållbart inomhusklimat för äldre och yngre/Långsiktig plan för offentliga verksamheters inomhusklimat. Klimatet i världen förändtas, så även i Sverige. Konsekvenserna av detta är många för flera delar i samhället. En del i denna förändring handlar om att höga temperaturer under längre perioder blir allt vanligare under sommarperioden…

Läs mer

Motion från Lars Nyander (S) om att kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-14   Kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav. Under 2018 gjorde Ängelholms kommun upphandlingar för ungefär 350 miljoner kronor. Av dessa upphandlingar hade enbart 15 % utarbetade miljökrav. Inga av dessa miljökrav följdes under 2018 upp. Upphandling är utan tvekan ett av de viktigaste instrumenten en kommun…

Läs mer

Tack vare regeringen, 64 miljoner till välfärden i Ängelholm

Läs mer

Mer resurser till vård, skola och omsorg

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet. Personalen inom vård, skola och…

Läs mer
facebook Twitter Email