Se Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 i efterhand:

Se Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-03-30-kl.-13.00.html?fbclid=IwAR0ryTtEuHJyFZVYqrzw9Y2ByHr1kgzfh9qmu3AQGBElyLz-U6-aaDMEka4

Läs mer

Nedskärningarna på sjukhuset i Ängelholm stoppades

De omfattande nedskärningar som Alliansen föreslog för Ängelholms sjukhus är nu stoppade. Efter kraftig kritik från Socialdemokraterna backade alliansstyret och drog tillbaka förslaget på sittande styrelsemöte. – Jag är oerhört glad att Alliansen tillslut valde att lyssna på oss socialdemokrater och drog tillbaka förslaget. Det hade inte varit bra för Ängelholms sjukhus om nedskärningarna blivit…

Läs mer

Reservation 2020-03-23 Ärende 10. Ängelholms förslag om aktivitetsbana m.m. på Södra Utmarken. Nämnd: Kultur, fritid och idrott

Socialdemokraterna anser att det är en bra plats att placera en aktivitetsbanna m.m. på Södra Utmarken. Allt kan inte placeras på vid Arena staden utan det måste finns en närhet för all generationer att kunna använda det som förslagsställaren nämner i Ängelholms förslaget. Socialdemokratiska gruppen i Kultur, fritid och idrott. Susanne Jönsson Kitty Olofsson Anton…

Läs mer

Reservation Ärende: 6. Fortsatt offentligt fyrverkeri på nyårsafton Nämnd: Kultur, fritid och idrott

Vi Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag att avslå förslaget på att man ska fortsätta med traditionellt fyrverkeri. Motionen om att hitta andra sätt att fira in nyår med fyrverkerier är både modernt och klokt. Allt färre företag väljer att sälja fyrverkerier kring nyår. Ofta med motiveringen om vilka problem och skador detta…

Läs mer

Coronaepidemin: S uppmanar Alliansen att dra tillbaka förslaget om färre vårdplatser i Ängelholm

Spara 18 miljoner kronor på Ängelholms sjukhus, nästan en tjugondel av hela sjukhusets budget. Det föreslår Alliansstyret i sjukhusstyrelsen i en ekonomisk åtgärdsplan som behandlas på sammanträdet på onsdag. De föreslagna åtgärderna slår hårdast mot medicinkliniken som kommer att tvingas stänga ner vårdplatser och minska antalet läkare, men även rehabiliteringen riskerar kännbara effekter. Förslaget har…

Läs mer

Inställt årsmöte för Socialdemokraterna i Ängelholm den 23 mars 2020

Bäste medlem! Mot bakgrund av situationen med coronaviruset, har vi idag bestämt att ställa in och skjuta upp årsmötet på obestämd framtid. Bästa hälsningar Styrelsen för Socialdemokraterna i Ängelholm

Läs mer

Hur långt är majoriteten villig att gå av ideologiska skäl?

Publicerad i NST:s min mening den 15 mars 2020 Svar på insändarsvar av Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, infört den 6 mars. Frågan om det ska vara möjligt för bolag att göra stora vinster på barns utbildning eller våra äldres vård och omsorg är givetvis ideologisk. I grunden handlar detta om hur våra skattemedel ska…

Läs mer

Årsmöte den 23 mars 2020 – Socialdemokraterna

Servering av kaffe och smörgås från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15 – Sedvanliga årsmötesförhandlingar Alla hälsas välkomna!

Läs mer

Bussgata genom Havsbaden – Reservation Samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020

Reservation. Ärende nr 11. Bussgata genom Havsbaden. (S) reserverar sig mot beslutet att öppna Klittervägen för all trafik året runt. Under badsäsongen finns det många gående och cyklande som korsar Klittervägen på väg till stranden – inte minst barn. Risk föreligger om biltrafiken tillåts här sommartid att olyckor kan inträffa. Varför ska biltrafiken prioriteras? Magnus…

Läs mer

Reservation i Samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020

Ärende nr 9. Össjö-Boarp 1:7 Förhandsbesked. Reservation. (S) reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget om nybyggnation av bostadshus avviker från den kommunala policyn ”Hus på landet”. En politiskt beslutad policy ska tagas hänsyn till anser (S). Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer
facebook Twitter Email