Eleverna är viktigare än marknaden

Publicerad i NST den 29 januari 2020 MIN MENING SKOLAN De planer som på olika sätt sipprar fram gällande hur den politiska majoriteten i Ängelholm ser på barn och ungdomars rättigheter till en bra och tillräckligt utemiljö är oroväckande. Våra barn och ungdomar behöver ytor som inspirerar till aktivitet och rörelse. Tydliga rekommendationer från Boverket…

Läs mer

Val som förrättades vid kommunfullmäktige den 27 januari 2020

Vid dagens kommunfullmäktige valdes: – Eva Thell Svarén som ersättare i Nämnden för stöd och omsorg. – Maria Raquel Mata Umanzor som ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden. – Johnny Dinh-Kien Nguyen som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt.

Läs mer

Diskussionsklubben den 26 februari 2020

Hej! Då är det dags för diskussionsklubbens första möte för våren. Vi kommer att diskutera om politiken i Sverige, Region Skåne och Ängelholm. Vi träffas den 26 februari kl. 14 – 16 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! Lars-Olle Tuvesson och Siri Jönsson PS! Vi syns nästa gång, 25 mars, 22 april och…

Läs mer

Skrivargrupp 19 februari 2020

Vill du ha hjälp med att skriva insändare, debattinlägg? Kom till skrivargruppen den 19 februari kl 18 på Folkets Hus. Öppet för alla medlemmar! Om det är akuta frågor, maila oss angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer

Motion: Ängelholms kommun behöver fler naturreservat och våtmarker

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-01-27   Ängelholms kommun behöver fler naturreservat och våtmarker. Ängelholms kommun är på många sätt en vacker kommun. Både medborgare och besökare erbjuds en variation av hav, skog och mark. Närheten till naturen är viktig för oss människor. Forskningen visar tydligt på stora hälsovinster kopplat till besök i skog…

Läs mer

Motion: Alla barn har rätt till en porrfri barndom

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-01-27   Alla barn har rätt till en porrfri barndom Ungdomars och barns användande av internet och åtkomsten till porr är bara några klick bort, helt öppet oavsett ålder att komma åt. Detta gör att barn redan i lägre åldrar och i större utsträckning nu kommer i kontakt med…

Läs mer

Kommunfullmäktige den 27 januari 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 27 januari. Kommunfullmäktige sammanträder i Aulan Rönnegymnasiet med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-01-27.html

Läs mer

Våra steg 1-utbildningar

I Helsingborg anordnar vi steg 1-utbildning för våra medlemmar. Under totalt 2 heldagar får man koll på arbetarrörelsens historia, ideologi, organisation och annat som man vill ha koll på som medlem. Utbildningen hålls på Socialdemokraternas expedition på Sundstorget 6 som är tillgänglighetsanpassad. Våra handledare är också utbildade för ändamålet. Följande datum är aktuella under 2020:…

Läs mer

Socialdemokraterna i Nämnden för omsorg och stöd: Reservation Ärende: 08. Planering av korttidsvistelse för barn och ungdomar på korttidshem.

Reservation den 2020-01-21 Ärende: 08. Planering av korttidsvistelse för barn och ungdomar på korttidshem Vi socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserverar oss mot beslutet. Korttidsvistelse är inte till bara för brukaren utan även för att vårdnadshavare och syskon ska få chans till återhämtning. Vistelse på korttidsboende/avlastning måste utgå från varje brukares behov, inte utefter…

Läs mer

Välfärden först!

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför regeringen nu 5 miljarder till välfärden. För Ängelholm innebär det ett tillskott på 14,4 miljoner kronor redan i år.

Läs mer
facebook Twitter Email