Möteskalender 2020

Möteskalender 2020: http://www.akangelholm.se/socialdemokraternakalender/

Läs mer

Julmarknad 1 december 2019

Hej alla medlemmar! Söndagen den 1 december är det julskyltning och då kommer Arbetarekommunen och LO som vanligt att vara där med vårt röda tält. Vi är där mellan 13.00 och 19.00. Kom dit och få lite varm glögg och en trevlig pratstund. Välkomna!

Läs mer

Arenastaden och idrottsplatsen – Interpellation vid kommunfullmäktige 25 november 2019

Interpellation till Robin Holmberg Arenastaden och idrottsplatsen Frågan om ett samlat idrottsområde, Arenastaden, togs upp i HD den 20 maj i år. Kommunledningen ställde sig positiva till detta och det antyddes att arbetet redan nästa år kunde påbörjas. En avsiktsförklaring hade förberetts och beslut i frågan togs den 27 maj. Vi Socialdemokrater lämnade in en…

Läs mer

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 25 november Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-11-25.html

Läs mer

Diskussionsklubben 20 november 2019

Höstens sista diskussionsklubb. Vi träffas den 20 november kl. 14 – 16 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! Lars-Olle Tuvesson och Siri Jönsson

Läs mer

Medlemsmöte 18 november 2019

Socialdemokraterna i Ängelholm Medlemsmöte måndag 18 november, Folkets Hus Servering av fika från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. • Kommunrevisionen informerar • Information om Kronoskogen • Aktuella politiska frågor Hjärtligt välkomna! Kommunrevisionen ansvarar för kvällens möte Mötesvärd: Bengt Sävström och Klas Lundh

Läs mer

Välfärd på riktigt – Socialdemokraternas tilläggsbudget för 2020 samt planåren 2021 samt 2022

Läs mer om vår budget: Välfärd på riktigt, 2020 (Ängelholm) Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget (tkr): Investeringsbudget 2020

Läs mer
facebook Twitter Email