Kommunfullmäktige 30 september 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 30 september Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-09-30.html

Läs mer

Vad hade Greta Thunberg sagt om trafikleden?

Insändare i NST:s Min mening den 25 september 2019. Frågan kring Klippanvägens förlängning/Pytteleden har dammats av igen av alliansen. SD och EP har nu anslutit sig till ja-sägarna. Vi socialdemokrater har hela tiden varit tydliga med vårt ställningstagande i frågan, vilket tydligt framgår av vårt kommunala handlingsprogram. Konstaterar att ingen modern stad väljer att etablera en…

Läs mer

Protokollsanteckning – Köp av externa boendeplatser, Erraps ängar

Protokollsanteckning, ärende 12 köp av externa boendeplatser, nämnden för omsorg och stöd den 17 september 2019 Ängelholms kommun behöver öka sin kapacitet och erbjuda ändamålsenliga bostäder till äldre och brukare inom LSS. Det kommer att innebära stora investeringar och byggprocesser som troligen kommer att pågå under många år och över mandatperioder. Därför anser vi Socialdemokrater…

Läs mer

Medlemsmöte/Extra Årsmöte 23 september 2019

Medlemsmöte/Extra Årsmöte Måndag 23 september, Folkets Hus Servering av fika från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. ·   Information kultur, fritid och idrott ·   Information om Pytteleden ·   Utvärdering av de nya mötestiderna ·   Valberedningen informerar ·   Fyllnadsval – styrelseledamot, facklig ledare och revisor Hjärtligt välkomna! S-gruppen i Nämnden för idrott, kultur…

Läs mer

Diskussionsklubben 18 september 2019

Hej! Höstens diskussionsklubb börjar igen efter sommaren. Vi träffas den 18 september kl. 14 – 16 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! Lars-Olle Tuvesson och Siri Jönsson PS! Vi syns under hösten, 16 oktober och 20 november. DS!

Läs mer

Angående nomineringar och motioner inför AK årsmöte 2020

Följande uppdrag kan man nominera till: styrelseledamöter, revisorer, valberedning, olika utskott och ombud. Mer information kan erhållas från AK kansli, angelholm@socialdemokraterna.se eller 0431-106 08. Nomineringar inför AK årsmöte 2020 skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2019 på adress enligt nedan: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm E-post: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer

Nomineringar och motioner till distriktskongressen 18 april 2020

Nomineringar och motioner skall vara inlämnat senast den 31 oktober 2019, (gärna tidigare om ni har möjlighet), till Arbetarekommunens expedition via mail angelholm@socialdemokraterna.se eller brev: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm. Det finns möjlighet att nominera sig själv om ni vill vara ombud vid distriktskongressen.  

Läs mer

Torgmöte 14 september 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 14 september 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Torgmöte 7 september 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 7 september 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email