Mångfaldsparad 31 augusti 2019

Socialdemokraterna deltar på Mångfaldsparaden i Ängelholm 31 augusti. Samling kl 13. Avmarsch kl 13.30. Välkomna!

Läs mer

Torgmöte 31 augusti 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 31 augusti 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Otydlighet och Brutna löften

Under två dagar förra veckan träffades 8 av kommunens 9 politiska partier för att diskutera framtidens trafiklösningar i kommunen. Socialdemokraterna valde att inte delta i diskussionerna då vi tidigt insåg att pytteleden skulle vara ett krav oavsett vilka andra lösningar som skulle diskuteras. Och tyvärr vi fick rätt! Igår meddelade Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande,…

Läs mer

Torgmöte 24 augusti 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 24 augusti 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Det stora sveket

Idag kom beskedet att Klippanvägens förlängning/pytteleden ska byggas. På en presskonferens under dagen meddelade Robin Holmberg,kommunstyrelsens ordförande, att 7 av kommunfullmäktiges 9 partier är gjort en överenskommelse.Klippanvägens förlängning ska genomföras som en del i det som kommer kallas Ängelholmspaktet. 5 klövern, bestående av Moderaterna, Centerpartet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, samt Engelholmspartiet och Sverigedemokraterna har under…

Läs mer

Interpellation till Robin Holmberg: Vad händer med Ängelholm som Fairtrade City? – Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

2019-08-18 Ängelholm en Fairtrade City I april 2010 diplomerades Ängelholms kommun som Fairtrade City. Ängelholm var därmed tredje kommunen i Skåne att få diplomeringen. Arbetet ledes av en styrgrupp som består av representanter från kommunen, butiker och föreningar. Styrgruppen har sedan 2010 genomfört en mängd informationskampanjer och utbildningar. Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:…

Läs mer

Interpellation till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander: Angående två tragiska händelser – Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

I två olika fall på kort tid har äldre som haft vård och omsorg från Ängelholms kommuns hemtjänst avlidit. Händelserna utreds internt enligt Lex Maria och Lex Sarah och det har då framkommit att det finns brister med kommunikationen inom huvuduppdrag Hälsa. Vi socialdemokrater är djupt bekymrade över detta! Trots att två tragiska händelser har…

Läs mer

Vi säger också nej till en utförsäljning av Öresundskraft i Helsingborg.

Insändare på NST:s Min mening den 19 augusti 2019 De flesta av oss ängelholmare har under en tid kunnat följa en strid ström av artiklar och insändare gällande det i Helsingborg moderatledda styrets ambition att sälja det kommunala energibolaget Öresundskraft . Frågan engagerar många av helsingborgarna just för att det påverkar de flesta av dem,…

Läs mer

Medlemsmöte måndag 19 augusti 2019, Folkets Hus 

Servering av fika kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. Familje- och utbildningsnämnden informerar och diskuterar aktuella frågor Vad har hänt under 2019 Valärende Hjärtligt välkomna! S-gruppen i Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för kvällens möte Mötesvärdar: Lars Carlsson och Lars Nyander

Läs mer

Inställt torgmöte 17 augusti 2019

Inställt torgmöte 17 augusti på grund av regn. Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 24 augusti 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email