Kommunfullmäktige 3 juni 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 3 juni Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2019-05-28-kommunfullmaktiges-extra-sammantrade-2019-06-03.html

Läs mer

Protokollsanteckning – KSAU 2019-05-29, ärende: utredning angående framtida stadshus

Hanteringen av frågan rörande situationen kring vårt nuvarande stadshus verkar ännu en gång vara redo för beslut. Tyvärr är det inte första gången. Redan 2016 fanns denna fråga på dagordningen för kommunstyrelsen. Den enda förändring kring den fakta som fanns då jämfört med nu är att vi kan konstatera att huset är i ännu sämre…

Läs mer

Torgmöte 1 juni 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 1 juni 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Protokollsanteckning – Kommunfullmäktige 2019-05-27, ärende § 102 Avsiktsförklaring om Ängelholms Arenastad

Vi socialdemokrater tror på idén att samla förutsättningar för flera idrotter på en gemensam plats. De positiva effekterna är både stora och många. Föreningar, spottutövare, medborgare och företag kommer få förutsättningar för en fast samlingspunkt. Ett projekt av denna storlek kräver en bred bas i förankringsarbetet. Det finns många delar som berörs som t.ex. bostäder,…

Läs mer

Motion angående busskort till äldre från fyllda 70 år – Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm Busskort till äldre från fyllda 70 år Idag finns ett gratis busskort för resa inom kommunen från fyllda 75 år vårt förslag innebär att åldersgränsen ändras till 70 år. Vi ser dels ett rättviseskäl till att erbjuda fria resor från 70 år samtidigt som att fler äldre tidigare får tillgång…

Läs mer

Protokollsanteckning – Kommunstyrelsen 2019-05-27, ärende 8: Budgetdirektiv

Vi Socialdemokrater anser att den politiska hanteringen av informationen kring alliansens och miljöpartiets budgetdirektiv lämnar mycket att önska. För att få fram budgetdirektiven till dagens Kommunfullmäktige kallade kommunstyrelsens ordförande till extra kommunstyrelse sammanträde. Information om det extra Ks sammanträdet utgick i tid före mötet och kallelsen kom den 20/5. Handlingarna gällande budgetdirektivet skickades inte ut…

Läs mer

Fråga gällande löner och arbetsvillkor för personalen på enheten individ och familj – Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 2019-05-24 Samtliga politiker i kommunstyrelsen fick den 9 maj ett brev från personalen på enheten individ och familj. l detta brev signalerades en frustration gällande bland annat de anställdas löner och arbetsvillkor. De anställda beskriver en situation där deras lönenivåer och löneutveckling är väsentligt sämre än kollegor med samma arbetsuppgifter…

Läs mer

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 27 maj Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-05-27.html

Läs mer

Tack!

Tack till alla som röstade på Socialdemokraterna i EU-valet 26 maj! Tack alla ni valarbetare för ert fina arbete under valrörelsen! Tillsammans blir vi starka. Socialdemokraterna i Ängelholm

Läs mer

Rösta på Socialdemokraterna 26 maj

Läs mer: www.socialdemokraterna.se

Läs mer
facebook Twitter Email