Motion om belysta väderskydd

Kommunfullmäktige 2019-04-29   Motion om belysta väderskydd Våra barn och ungdomar som bor ute på landsbygden får åka skolbuss till skolan. På många ställen är det brist på belysta väderskydd där många barn samlas. Exempelvis Orrekärrsvägen i tätorten Lerbäckshult som är en del av skolbusslinjen som går från Västersjön till Hjärnarp. Det är viktigt att…

Läs mer

Protokollsanteckning – Kommunfullmäktige 2019-04-29, ärende § 78 Markanvisningsavtal för del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta Industriområde) till Christian Emanuelsson Invest AB (kompletterat efter återremiss i KSAU)

Vi Socialdemokrater är positiva till att sälja mark så att företag kan utvecklas i vår kommun. Det vi uppfattar som orimligt är att kommunen säljer mark där köparens projekt innebär att KS och KF förutsätter att nämnden för samhällsbyggnad kan medge undantag från de regler som satts upp i detaljplan. Så kan vi inte arbeta….

Läs mer

Enkel fråga om Trafikskolan i Hembygdsparken – kommunfullmäktige 29 april 2019

Enkel fråga till Robin Holmberg, kommunfullfullmäktige 2019-04-29 Trafikskolan i Hembygdsparken Alliansens ombudgetering av budgetmedel innehöll bl.a. en olycklig nedskärning av anslag till Trafikskolan. Vid Kommunfullmäktige-sammanträdet den 25 mars redogjorde KS-ordföranden för detta. Jag uppfattade hans svar, som att frågan har låg prioritet hos alliansen: Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 1) Är Trafikskolan en…

Läs mer

Kommunfullmäktige 29 april 2019 kl 19.00.

  Se kommunfullmäktige via webb-TV. Klicka här

Läs mer

Protokollsanteckning – KSAU 2019-04-25, ärende 4: medel för framtagande av ny vision

Vi Socialdemokrater är av den uppfattningen att det konto som KSO kan använda till oförutsedda behov inte ska användas till att finansiera tjänster i ordinarie verksamhet, i detta fall en kommunikatör på halvtid under hösten 2019. Kommunstyrelsen fattade redan 2018-11-14, en vecka innan budgeten för 2019 togs, beslutet om att uppdra kommundirektören att starta arbetet…

Läs mer

Heléne Fritzon besökte Ängelholm den 24 april 2019

Hon är första namnet på vår lista till EU-valet 26 maj. Susanne Jönsson, Heléne Fritzon och Lars Nyander.

Läs mer

Protokollsanteckning – Kommunstyrelsen 2019-04-17, ärende § 61, Markanvisningsavtal för del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta Industriområde) till Christian Emanuelsson Invest AB 

Vi Socialdemokrater är positiva till att sälja mark så att företag kan utvecklas i vår kommun. Det vi uppfattar som orimligt är att kommunen säljer mark där köparens projekt innebär att KS och KF förutsätter att nämnden för samhällsbyggnad kan medge undantag från de regler som satts upp i detaljplan. Så kan vi inte arbeta….

Läs mer

1:a maj i Ängelholm 2019

Då är det snart 1 maj igen och då ska vi naturligtvis ut och visa vad vi står för med plakat och fanor. Program 11.00    Minnesstund vid Ernst Wigforss grav i Munka-Ljungby 11.30    Kaffe och smörgåsar på Folkets Hus 12.30    Samling inför avmarsch 13.00    Avmarsch till Hembygdsparken 13.30    Hembygdsparken, med…

Läs mer

EU-kandidat Heléne Fritzon kommer till Folkets Hus 24 april 2019 kl 17.00. (OBS! Ändrad tid!)

  Du är viktig för oss i sossarna  Ta med en kompis och ditt röda hjärta så träffas vi på Folkets Hus den 24 april klockan 17.00 (OBS! Ändrad tid!) så har ni möjlighet att träffa vår EU-kandidat Heléne Fritzon. Har du frågor eller vill att någon möter upp när du kommer. Maila till angelholm@socialdemokraterna.se…

Läs mer

Diskussionsklubb 17 april 2019 kl 14

Hej! Då är det dags för diskussionsklubbens tredje möte för våren. Vi kommer att diskutera om politiken i Sverige, Region Skåne och Ängelholm. Vi ses den 17 april kl. 14.00 – 16.00 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! LarsOlle och Siri

Läs mer
facebook Twitter Email