Välkommen till S-kvinnors medlemsmöte den 4 april 2019!

Vi träffas som vanligt på Folkets Hus kl 19.00. Susanne Jönsson och BrittMarie Hansson informerar om vad som händer med Ängelholms sjukhus, Hälsostaden och den nya sjukhusstyrelsens uppgifter. Det blir en intressant och informativ kväll! På dagordningen står också nomineringar inför S-kvinnors förbundskongress som äger rum i Malmö den 16-18 augusti. Vi bjuder på fika! Känner…

Läs mer

Protokollsanteckning – Kommunfullmäktige 2019-03-25, ärende 36 Finansiering av åtgärder för IT-säkerhet och digitalisering

Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet. Vi håller med om att åtgärder behövs omedelbart. Det är finansieringen av åtgärderna med ytterligare odefinierade nedskärningar som vi är tveksamma till. Lars Nyander (S)

Läs mer

Protokollsanteckning – Kommunfullmäktige 2019-03-25, ärende § 34 Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen

Vi socialdemokrater avstår från att delta i beslutet. Ärendet är inte en ren omfördelning utan innehåller också ytterligare besparingar där konsekvenserna varken är utredda eller fackligt förhandlade. Lars Nyander (S)

Läs mer

Reservation kommunfullmäktige 2019-03-25, ärende § 33  Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot alliansens och miljöpartiets framtidsförklaring. Till stora delar kan nog samtliga partier ställa sig bakom den framlagda framtidsförklaringen då den på ett generellt beskriver att vi ska utveckla kommen ansvarsfullt, få fler att komma hit till vår kommun och stanna samt ha en stabil ekonomi. De flesta är nog även överens…

Läs mer

Framtidsförklaring för Ängelholm – vårt förslag vid Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Vår framtidsförklaring kan läsas som pdf-fil, klicka här eller nedanstående text: Framtidsförklaring för Ängelholm Här beskriver vi Socialdemokrater vår politiska viljeinriktning under mandatperioden 2019-2022 Socialdemokraternas politik och samhällsmodell innebär breda lösningar som lyfter hela samhället. En politik som bygger på samarbete för att lösa gemensamma problem. Vi är den politiska kraft som bäst förstår och som…

Läs mer

Interpellation om mobila teamet Hälsostaden – Kommunfullfullmäktige 25 mars 2019

Interpellationen kan läsas som pdf-fil, klicka här eller nedanstående text: Interpellation till Ingela Sylvander, ordförande för nämnden vård och omsorg till KF 2019-03-25 Rubrik: Mobila teamet Hälsostaden Vi Socialdemokrater undrar vem som har beslutat att ta bort tjänsten som kommunal sjuksköterska i det mobila teamet Hälsostaden och varför? 2013 tecknades ett samverkansavtal om ett utvecklingsprojekt…

Läs mer

Motion angående belysning på cykelvägen mellan Ängelholms centrum och Varalöv – Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Motion till Kommunfullmäktige i Angelholms Komm2019-03-25 Angående belysning på cykelvägen mellan Ängelholms centrum och Varalöv. Det finns en alldeles utmärkt cykelväg mellan centrum och Vara löv. Tyvärr så är den inte belyst! l dag är det många som har sin anställning på e-handelsföretag i Varalöv. Med belysning på cykelvägen blir det möjligt att cykla till…

Läs mer

Motion angående tillgängligheten i Kronoskogen – Kommunfullfullmäktige 25 mars 2019

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2019-03-25 Angående tillgängligheten i Kronoskogen Kronoskogen, som numera ägs av kommunen, är ett av Ängelholms kommuns främsta rekreationsområde. Eftersom skogen ligger mycket nära centrum kan många invånare nå den på ett enkelt sätt men tyvärr är inte skogen tillgänglig förcalla! De större stigarna Blocklinjen och Lasarettslinjen är inte framkomliga…

Läs mer

Kommunfullmäktige 25 mars 2018

Kommunfullmäktige 25 mars 2019 kl 19.00. Se kommunfullmäktige via webb-TV. Klicka på länken: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-03-25.html?fbclid=IwAR1t9gIt-ZThEK3Eq2hYSJ3UME328i7Zb9JowoeWux-HCPlZzI_U54LGN7E

Läs mer

Åsa Larsson är kongressombud

på Socialdemokraternas partikongress den 22-24 mars 2019 i Örebro.

Läs mer
facebook Twitter Email