Kommunfullmäktige 26 februari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen måndagen den 26 februari kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Årsmöte 28 februari 2018 – Munka-Ljungby och Hjärnarps s-förening

Inbjudan till årsmöte Onsdag 28 februari kl 18.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem Sedvanliga årsmötesförhandlingar Vi bjuder på kaffe med tilltugg Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

Socialdemokraterna i Ängelholms kommunfullmäktigelista antagen vid medlemsmötet den 19 februari 2018

Lars Nyander, Munka-Ljungby Åsa Larsson, Villan Christer Hansson, Tåstarp Emma Yngvesson, Vejbystrand Mikael von Krassow, Gånarp Pia Radil, Epadalen Magnus Jonsson, Munka-Ljungby Susanne Jönsson, Höja Lars Carlsson, Haradal BrittMarie Hansson, Centrum Arne Jönsson, Skepparkroken Karin Bergström, Skälderviken LarsOlle Tuvesson, Villan Fanny Krumlinde Handreck, Nyhem Ale Holm, Ängavången Anne Viljevik, Munka Ljungby Tommy Jönsson, Höja, Birgitta…

Läs mer

Avsägelser och nomineringar

Avsägelser och nomineringar inför årsmötet den 19 mars 2018 skall vara valberedningen tillhanda senast den 5 mars på adress enligt nedan: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm E-post: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer

Medlemsmöte Måndag 19 februari 2018 – Socialdemokraterna

Medlemsmöte Måndag 19 februari kl 19.00 på Folkets Hus Beredningen för Samhällsutveckling informerar om förslaget till slutrapport ”Infrastruktur för framtidens transportslag” KHP-gruppen informerar om sitt arbete med Kommunala HandlingsProgrammet (KHP) Aktuella politiska frågor Alla hälsas välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email