God Jul & Gott Nytt År

   

Läs mer

Ombud och ersättare till distriktskongresssen 2019

Vid medlemsmötet den 17 december 2018 nominerades ombud och ersättare till distriktskongressen den 6 april 2019 Ordinarie Lars Nyander Torgny Handreck Lars Carlsson Mikael von Krassow Susanne Jönsson Eva-Lena Lindell Martin Sjösten Yvonne Mollet Bengtsson Sofia Gunnarsson Ersättare Ahmed Alshawahk Johnny Nguyen Jessika Klingvall Karin Bergström Kristina Coloka Åsa Larsson Pia Radil Kjell-Arne Nilsson Christer…

Läs mer

Medlemsmöte 17 december 2018 – Socialdemokraterna

Hjärtligt välkomna tilll medlemsmöte måndag 17 december kl 19.00 på Folkets Hus! Valanalys Diskussion inför partikongressen Vi bjuder på julfika!

Läs mer

Val vid kommunfullmäktige 10 december 2018

Familje- och utbildningsnämnden Ledamöter: Lars Carlsson, 2:e vice ordförande Anne Viljevik Sofia Gunnarsson Ale Holm Ersättare: Eva-Lena Lindell Johnny Nguyen Nämnden för omsorg och stöd Ledamöter: Pia Radil, 2:e vice ordförande Mikael von Krassow Yvonne Mollet Bengtsson Martin Sjösten Ersättare: Barbro Widell Klas Lundh Eva-Lena Lindell Samhällsbyggnadsnämnden Ledamöter: Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande BrittMarie Hansson…

Läs mer

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Dagens sammanträde i kommunfullmäktige den 10 december 2018, det sista för året, börjar redan kl. 16.00 och då kommer man besluta om nya nämnder och dess ledamöter. Se kommunfullmäktige via webb-TV: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-10-december.html

Läs mer

Julmarknad 2 december 2018

Välkomna till vårt röda tält på julmarknaden i Ängelholm söndagen den 2 december kl 13-19. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Läs mer

Medlemsmöte 29 november 2018 – Munka Ljungby och Hjärnarps s-förening

Inbjudan till medlemsmöte Torsdagen den 29 november kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem Motioner till distriktskongressen Val av ombud till distriktskongressen Allmän politisk diskussion Vi bjuder på kaffe med tilltugg Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

Nomineringar till AK årsmöte 18 mars 2019

Följande uppdrag kan man nominera till: styrelseledamöter, revisorer, valberedning, olika utskott och ombud. Mer information kan erhållas från AK kansli, angelholm@socialdemokraterna.se eller 0431-106 08. Nomineringar till AK årsmöte den 18 mars 2019 skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2019 på adress enligt nedan: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm E-post: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer

Motioner till distriktskongressen den 6 april 2019 i Malmö

Motioner skall vara inlämnat senast den 4 januari 2019, (gärna tidigare om ni har möjlighet), till Arbetarekommunens expedition via mail angelholm@socialdemokraterna.se eller brev: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm.

Läs mer

Protokollsanteckning vid Kommunfullmäktiges sammanträde 19 november 2018, ärende 260 Budget 2019 och plan 2020-2021

Vi Socialdemokrater anser att den politiska hanteringen av informationen kring alliansens och miljöpartiets budget är fullständigt undermålig. Alliansens och miljöpartiet skickade inför Ks-sammanträde den 26/10 ut sitt budgetförslag till övriga partier. På sammanträdet när deras budget ska presenteras informeras övriga partier av Ks 1:e v ordf. om att ingen information kommer delges utöver det som…

Läs mer
facebook Twitter Email