”Sverige och Danmark är eniga om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.”

Publicerad i NST:s Opinion den 23 december 2017 Torkild Strandberg slår fast att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör bara är en symbolfråga (Aktuella frågor 9/12). Men det är helt fel. Den svenska och danska staten har inlett ett treårigt mellanstatligt projekt där en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska utredas. I sin…

Läs mer

Vi önskar er alla en riktigt god jul, ett fint avslut på 2017 och en härlig start på 2018!

Hej medlem! Det är snart dags för julledighet och att ladda batterierna innan vi kör igång med Medlemsmöte igen måndagen den 22 januari. Då tar vi beslut om nomineringar till kommunfullmäktigelistan för valet 2018. På hemsidan finns nu vårt kommande program för 2018 upplagt. http://www.akangelholm.se/kalender/ (Den kommer även skickas brevledes i början av nästa år.)…

Läs mer

Nomineringar och motioner till distriktskongressen den 7-8 april 2018 i Malmö

Det finns möjlighet att nominera sig själv om ni vill vara ombud vid distriktskongressen. Nomineringar och motioner skall vara inlämnat senast den 7 januari 2018, (gärna tidigare om ni har möjlighet), till Arbetarekommunens expedition via mail angelholm@socialdemokraterna.se eller brev: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm.

Läs mer

Regionfullmäktigelistan – nomineringar

Nomineringar till regionfullmäktigelistan som fastställdes vid medlemsmötet den 18 december 2017: Susanne Jönsson, Emma Yngvesson, Mikael von Krassow, Eva-Lena Lindell och Pia Radil.

Läs mer

Riksdagslistan – nomineringar

Nomineringar till riksdagslistan som fastställdes vid medlemsmötet den 18 december 2017: Mikael von Krassow, Emma Yngvesson och Torgny Handreck.

Läs mer

I vildarnas Ängelholm

Politiken i Ängelholm under hösten 2017 utmärkt sig. Tyvärr inte på ett positivt sätt utan ett negativt. Vi har i vårt högst beslutande organ, kommunfullmäktige, drabbats av en våg av politiska vildar, närmare bestämt 8 stycken eller 15,7 % av de 51 mandaten som finns. De politiska vildarna har gått till val på sitt dåvarande…

Läs mer

Medlemsmöte 20 december 2017 – Munka Ljungby-Hjärnarps s-förening

Inbjudan till medlemsmöte Onsdag 20 december kl 18.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem Nomineringar och motioner till distriktskongressen Vi bjuder på kaffe med tilltugg Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte 19 december 2017 – Facklig/politisk s-förening

Hej! Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte tisdagen den 19 december kl. 18.00 på Folkets Hus. Nomineringar och motioner till distriktskongressen. Välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte 18 december 2017 – Socialdemokraterna

Medlemsmöte Måndag 18 december kl 19.00 på Folkets Hus – Nomineringar till riksdags- och regionfullmäktigelistan – KHP-gruppen informerar om sitt arbete med Kommunala HandlingsProgrammet (KHP) Vi bjuder på julfika! Alla hälsas välkomna!

Läs mer

Kommunfullmäktige den 11 december 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 11 december kl 18.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer
facebook Twitter Email