Välkomna till vårt röda tält på julskyltningen i Ängelholm!

Hej alla medlemmar! Söndagen den 3 december 2017 är det julskyltning och då kommer Arbetarekommunen och LO som vanligt att där med vårt röda tält. Vi är där mellan 13.00 och 19.00. Kom dit och få lite varm glögg, en gratislott och en trevlig pratstund. Välkomna!

Läs mer

Kära S-kvinnor!

Styrelsen vill tacka för ert engagemang under året! Dessvärre tvingas vi ställa in julmötet den 14 december 2017. Många av oss är engagerade i kyrkopolitiken och det har tillkommit en del extra möten med anledning av kyrkovalet. Detta gör att många inte har möjlighet att komma. Vi tycker att detta är jättetråkigt med tanke på…

Läs mer

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 27 november kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Budgetförslagen 2018 inför kommunfullmäktige 20 november 2017

Här hittar du budgetförslagen inför kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20 november 2017 Måndagen den 20 november kl. 16:00 är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om Ängelholms kommuns budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020. Läs mer här: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Budget-2018/

Läs mer

Kommunfullmäktige den 20 november 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 20 november kl 16.00. På dagordningen: Budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

SVAR DIREKT

Publicerad i NST den 16 november 2017 SVAR DIREKT Välfärdsnämnden är inte förd bakom ljuset. Vi har ett nära och gott samarbete mellan nämnd och verksamhet. Välfärdsnämnden ska delges beslut på delegation vid nästkommande möte. Om detta brustit vid något tillfälle ska detta givetvis rättas till. Det finns flera lager av säkerhet för att trygga…

Läs mer

Socialdemokraterna tycker att det är ett olyckligt beslut

– Har man tillsatt en styrgrupp som ska utreda frågan ska man i demokratisk ordning vänta på vad den har kommit fram till innan man fattar beslut. Det återstår endast två månader tills de ska göra det. Och har de inte kommit fram till något förslag får vi ta ställning till det då, säger Christer…

Läs mer

Extra medlemsmöte 4 december 2017 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Extra medlemsmöte angående Parkskolans framtid måndagen den 4 december 2017 kl 18.00, Folkets Hus.

Läs mer

Agil styrning i ett globalt företag och i en kommun. Hur kan vi lära av varandra?

Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande deltar vid Kvalitetsmässans seminarium ”Agil styrning i ett globalt företag och i en kommun. Hur kan vi lära av varandra?” den 15 november 2017. Läs mer: http://kvalitetsmassan.se/session/agilstyrningiettglobaltforetagochienkommunhurkanvilaraavvarandra/

Läs mer

Vi arbetar vidare i beredningen

Insändare publicerad på Min mening i NST den 7 november 2017 Vi arbetar vidare i beredningen Det är ett totalt fiasko och haveri för politiken i Ängelholm, skrev Eva Kullenberg (L) i en insändare i NST tidigare i år. ”Att biblioteket har varit i dåligt skick har de som hade makten 2006-2014 – dåvarande Alliansen,…

Läs mer
facebook Twitter Email