Ängelholms kommun köper Kronoskogen och Nybroskogen 2017.

– Vi vill värna om de stadsnära områdena och då är det viktigt att kommunen själv får råda över området. Då kan vi värna om skogen och bättre bevara den, säger Lars Nyander angående att Ängelholms kommun vann budgivningen om Kronoskogen och Nybroskogen. Läs mer: Ängelholms kommun vann budgivning om Kronoskogen och Nybroskogen Ängelholms kommun…

Läs mer

Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska Förening: Medlemsmöte onsdagen den 27 september 2017 kl 19.00

Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska Förening Inbjudan till medlemsmöte Onsdagen den 27 september kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem Nomineringar till valet 2018 Vi bjuder på kaffe med tilltugg Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte 26 september 2017 – Facklig/politiska s-föreningen

Hej! Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte tisdagen den 26 september kl. 19.00 på Folkets Hus. Vi sammanställer våra nomineringar till Riksdags-, Region- och Kommunfullmäktigelistan samt ordförandeposter i nämnder, styrelser och beredningar. Alla som nomineras ska vara tillfrågade och ha tackat ja. Nomineringar skall vara AK:s styrelse tillhanda senast den 30 september. Vi behöver utse…

Läs mer

Kommunfullmäktige den 25 september 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 25 september kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Hej! Som valledare för kyrkovalet 2017 vill jag framföra ett tack till er alla för ett bra valdeltagande och ett bra valarbete innan valet. Ett stort tack till er som har hjälpt till med utdelningen av valmaterial, stått i vår valstuga för Ängelholms församling. Lite information hur det har gått i kyrkovalet: I Kyrkomötet har…

Läs mer

Facklig/politiska s-föreningen: medlemsmöte 19 september 2017

Hej! Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte den 19 september kl. 19.00 på Folkets Hus. Vi måste nu under hösten nominera till Riksdags-, Region- och Kommunfullmäktigelistan. På valbar plats måste de finnas som är tilltänkta att ha en ordförandepost i nämnder, styrelser och beredningar. Alla som nomineras ska vara tillfrågade och ha tackat ja. Nomineringar…

Läs mer

Socialdemokraterna i Ängelholm: Medlemsmöte 18 september 2017

Medlemsmöte måndag 18 september kl 19.00 på Folkets Hus Aktuella politiska frågor från Riksdagen, Region Skåne och Ängelholms kommun Kyrkovalet Beslut om AK Valledning inför valet 2018 Vi bjuder på fika! Alla hälsas välkomna! S-gruppen i Region Skåne ansvarar för kvällens fika Mötesvärdar: Emma Yngvesson och Sten Carlsson

Läs mer

Kyrkoval 17 september 2017

Nu på söndag 17 september är det kyrkoval. Socialdemokraterna går till val på allas lika värde och rätt, och vi vill att kyrkan ska vara öppen för alla.

Läs mer

Torgmöte 16 september 2017

Socialdemokraterna i Ängelholm är på Stortorget lördagen den 16 september kl 10-12. Välkomna!

Läs mer

S-kvinnor: Medlemsmöte 13 september 2017

Välkommen till höstterminens första möte! Vi träffas på Folkets Hus i Ängelholm den 13 september klockan 19.00. S-kvinnor har haft Förbundskongress i Karlstad. För att få höra mer om alla bra beslut välkomnar vi ett av de skånska ombuden, kommunalrådet Anna Ingers från Helsingborg. På dagordningen har vi också nomineringar till uppdrag inför valet 2018….

Läs mer
facebook Twitter Email