Inspirationsdag 21 oktober 2017

VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRERANDE DAG PÅ FOLKETS HUS

Lördagen den 21 oktober Klockan 09.00-12.00

Till alla förtroendevalda, medlemmar i Arbetarekommunen samt till dig som är medlem i ett LO förbund och hör till Ängelholm

Vi kommer att under tre timmar uppmärksamma arbetsmiljöfrågor. Inbjudna skyddsombud från Handels, Kommunal samt Transport kommer att berätta om hur deras vardag ser ut, vilka problem som finns och hur man arbetar med dessa.

Anmälan senast den 19 oktober, gärna via mail angelholm@socialdemokraterna.se alt telefon 0431-106 08

Frukost kommer att finnas på plats!

VARMT VÄLKOMNA

Medlemsmöte 18 oktober 2017 – S-kvinnor Ängelholm

VÄLKOMMEN TILL S-KVINNORS MÖTE!

Vi träffas onsdagen den 18 oktober kl 19.00 på Folkets Hus. Styrelsen för SSU, Amanda, Aylin och Aurora besöker oss. Vi samtalar kring SSU:s och S-kvinnors verksamhet och vad vi kan göra tillsammans i jämställdhetsfrågorna.

Vi ska även välja S-kvinnors representant i Arbetarekommunens stora valberedning och vår representant i valledningen inför valet 2018.

Välkommen till ett möte med information, viktiga beslut, god fika och gemenskap!

Styrelsen

Diskussionsklubben den 18 oktober 2017

Hej!

Mikael von Krassow, gruppledare i Beredningen för samhällsbyggnad redogör om beredningens uppdrag att utarbeta en långsiktig målbild för stadsmiljöer i Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna. Uppdraget omfattar även mötesplatser.

Vi ses den 18 oktober kl. 14.00 – 16.00 på Folkets Hus.

Vi fikar som vanligt.

Välkomna!

PS. Träff i november är:
22 november: Beredningen Samhällsutveckling, Tommy Jönsson DS.

Det går bra för Ängelholm!

Lars Nyander presenterade Socialdemokraternas budget för Ängelholms kommun 2018 vid medlemsmötet den 16 oktober.
Det går bra för Ängelholm. Det är högkonjunktur, kraftig befolkningstillväxt, byggboom, 2:a i Fokus tävling Bäst att bo bland landsbygdskommuner, uppåtgående trend för företagsamheten i Ängelholm.
I budgeten är det satsningar på digitalisering, förkortad arbetstid för socialsekreterare, utökat driftbidrag till Rögle, utökad fysisk aktivitet i skolan, kompetensutveckling inom äldreomsorg, utreda införande av rätt till heltidstjänster etcetera.

Ombud och ersättare till valkonferens 3 mars 2018

Vid Socialdemokraterna i Ängelholms medlemsmöte fastställdes våra ombud och ersättare till valkonferensen den 3 mars 2018.

Ombud (9 st)
– Christer Hansson
– Susanne Jönsson
– Åsa Larsson
– Emma Yngvesson
– Magnus Jonsson
– Amanda Svensson
– Kjell-Arne Nilsson
– Pia Radil
– Mikael von Krassow

Ersättare (9 st)
– Eva-Lena Lindell
– Bengt Bengtson
– Karin Bergström
– Aylin Caglipamak
– Sofia Gunnarsson
– Eva Bergström
– Tommy Johansson
– Lars Carlsson
– Murvet Rama

Medlemsmöte 16 oktober 2017 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Medlemsmöte måndagen den 16 oktober kl 19.00 på Folkets Hus

• Information om politisk organisation

• Ombud till Valkonferens

• AK Valberedning inför valet 2018

• Beslut om kansliavgift, kandidatförsäkran och valetiska riktlinjer

• Information om Lars Nyanders föräldraledighet

• Aktuella politiska frågor

Vi bjuder på fika!

Alla hälsas välkomna!

S-gruppen i Kommunstyrelsen ansvarar för kvällens fika
Mötesvärdar: Åsa Larsson och Lars Carlsson