S-Kvinnor: Medlemsmöte 23 janauri 2019

Nu inleder vi 2019 års möten!

Vi träffas den 23 januari kl 19.00 på Folkets Hus.

Under kvällen kommer Emma Yngvesson att berätta om sitt uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige samt om jämställdhetsarbetet i kommunen.

Det blir även information om olika aktiviteter under våren.

S-kvinnor i Ängelholm fyller i år 100 år! Detta skall vi uppmärksamma på olika sätt under året.

Vi bjuder på fika!

Boka in årsmötet den 6 mars.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Ombud och ersättare till distriktskongresssen 2019

Vid medlemsmötet den 17 december 2018 nominerades ombud och ersättare till distriktskongressen den 6 april 2019

Ordinarie
Lars Nyander
Torgny Handreck
Lars Carlsson
Mikael von Krassow
Susanne Jönsson
Eva-Lena Lindell
Martin Sjösten
Yvonne Mollet Bengtsson
Sofia Gunnarsson

Ersättare
Ahmed Alshawahk
Johnny Nguyen
Jessika Klingvall
Karin Bergström
Kristina Coloka
Åsa Larsson
Pia Radil
Kjell-Arne Nilsson
Christer Hansson

Val vid kommunfullmäktige 10 december 2018

Familje- och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Lars Carlsson, 2:e vice ordförande
Anne Viljevik
Sofia Gunnarsson
Ale Holm

Ersättare:
Eva-Lena Lindell
Johnny Nguyen

Nämnden för omsorg och stöd
Ledamöter:
Pia Radil, 2:e vice ordförande
Mikael von Krassow
Yvonne Mollet Bengtsson
Martin Sjösten

Ersättare:
Barbro Widell
Klas Lundh
Eva-Lena Lindell

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamöter:
Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande
BrittMarie Hansson
Tommy Jönsson

Ersättare:
Jennie Fredriksson
Gert Nilsson
Roy Ekstrand

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Ledamöter:
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande
Karin Bergström
Kjell-Arne Nilsson

Ersättare:
Kitty Olofsson
Anton Nyroos

Miljö- och tillståndsnämnden
Ledamöter:
Torgny Handreck, 2:e vice ordförande
Jessica Klingvall

Ersättare:
Sven Dahlberg
Sarah Svensson

Valnämnden
Ledamöter:
Lars-Olle Tuvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Susanne Jönsson

Överförmyndarnämnden
Ledamot: 
Egon Yngvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Eva Thell Svarén

Kommunrevisionen
Ledamot:
Birgitta Johansson, ordförande

Fast beredning nummer 1
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Fast beredning nummer 2
Ledamot:
Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande

Ängelholmshem
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Ängelholmslokaler
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Lekmannarevisor till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
Ordinarie:
Birgitta Johansson

Nämndemän i Helsingborgs tingsrätt
Lars Carlsson
Åsa Larsson
Eva-Lena Lindell
Karin Bergström
Barbro Widell

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ledamot:
Lars Nyander

Ersättare:
Åsa Larsson

Revisor:
Birgitta Johansson

Kommunförbundet Skåne
Ordinarie ombud:
Åsa Larsson

Ersättare:
Lars Nyander

Kommunförbundet Medelpunkten
Ersättare:
Pia Radil

Begravningsombud för de som inte tillhör svenska kyrkan
BrittMarie Hansson

Jöns Hansson i Heagård stiftelse Lekmannarevisor
Tommy Lindh

Bjäre Kraft ek förening
Ledamot:

Egon Yngvesson

Personlig ersättare:
Åsa Larsson

Ängelholms hembygdsförening
Ledamot:
Susanne Jönsson

Ängelholms civilförsvar
Ersättare:
Tommy Jönsson

Borgerliga vigselförrättare
Lars Carlsson
Anne Viljevik

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Dagens sammanträde i kommunfullmäktige den 10 december 2018, det sista för året, börjar redan kl. 16.00 och då kommer man besluta om nya nämnder och dess ledamöter.

Se kommunfullmäktige via webb-TV: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-10-december.html

Medlemsmöte 29 november 2018 – Munka Ljungby och Hjärnarps s-förening

Inbjudan till medlemsmöte

Torsdagen den 29 november kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem

  • Motioner till distriktskongressen
  • Val av ombud till distriktskongressen
  • Allmän politisk diskussion
  • Vi bjuder på kaffe med tilltugg

Alla hälsas varmt välkomna!