I vildarnas Ängelholm

Politiken i Ängelholm under hösten 2017 utmärkt sig. Tyvärr inte på ett positivt sätt utan ett negativt. Vi har i vårt högst beslutande organ, kommunfullmäktige, drabbats av en våg av politiska vildar, närmare bestämt 8 stycken eller 15,7 % av de 51 mandaten som finns.

De politiska vildarna har gått till val på sitt dåvarande partis kommunala program och genom det erhållit en plats i Ängelholms kommunfullmäktige under ett partimandat.

Av olika anledningar har de valt att avsluta sitt medlemskap i det partiet man gick till val med. Det är i sig inget konstigt, man får och kan givetvis ändra politisk uppfattning. Det som är fullständigt omoraliskt är att vägra lämna tillbaka det mandat som medborgarna, väljarna, gett de olika partierna vid det senaste valet.

Effekten av denna våg av vildar är att det blir en politisk obalans, dvs att den politiska kartan inte längre speglar det resultat som valet 2014 satte eller de samarbeten som ingåtts mellan olika partier.

Denna situation är något som spär på politikerförakt i allmänhet men är i synnerhet något som är skadligt för Ängelholms kommun både på kort och lång sikt.

I en situation som denna är det av yttersta vikt att de stora och etablerade partierna tar ett gemensamt ansvar och försöker hantera den uppkomna situationen på ett stabilt sett.

Vi Socialdemokrater är mycket oroliga för den politiska situationen i Ängelholms kommun. Vi sträcker ut en hand till de partier som vill ta ansvar för Ängelholms kommun och medborgarnas bästa. Vi är beredda att samarbeta blocköverstridande.

Kommunfullmäktige den 11 december 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 11 december kl 18.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Kära S-kvinnor!

Styrelsen vill tacka för ert engagemang under året!

Dessvärre tvingas vi ställa in julmötet den 14 december. Många av oss är engagerade i kyrkopolitiken och det har tillkommit en del extra möten med anledning av kyrkovalet. Detta gör att många inte har möjlighet att komma.

Vi tycker att detta är jättetråkigt med tanke på att vi under många år haft någon form av julavslutning. Vi återkommer snart med information om kommande möten och hoppas på förståelse för den uppkomna situationen.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 27 november kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Budgetförslagen 2018 inför kommunfullmäktige 20 november 2017

Här hittar du budgetförslagen inför kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20 november 2017

Måndagen den 20 november kl. 16:00 är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om Ängelholms kommuns budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020.

Läs mer här: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Budget-2018/

Kommunfullmäktige den 20 november 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 20 november kl 16.00. På dagordningen: Budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se