Valet 2018

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022.

Läs mer här: http://www.akangelholm.se/wp-content/uploads/2018/09/KHP2019-2022.pdf

Valfilm

Se Socialdemokraterna i Ängelholms valfilm: https://www.facebook.com/111894442223981/videos/315798049003868/


Socialdemokraterna i Ängelholms kommunfullmäktigelista

 1. Lars Nyander, Munka-Ljungby
 2. Åsa Larsson, Villan
 3. Mikael von Krassow, Gånarp
 4. Emma Yngvesson, Vejbystrand
 5. Magnus Jonsson, Munka-Ljungby
 6. Pia Radil, Epadalen
 7. Lars Carlsson, Haradal
 8. Susanne Jönsson, Höja
 9. Arne Jönsson, Skepparkroken
 10. BrittMarie Hansson, Centrum
 11. LarsOlle Tuvesson, Villan
 12. Karin Bergström, Skälderviken
 13. Ale Holm, Ängavången
 14. Fanny Krumlinde Handreck, Nyhem
 15. Tommy Jönsson, Höja
 16. Anne Viljevik, Munka Ljungby
 17. Kjell-Arne Nilsson, Lerbäckshult
 18. Birgitta Johansson, Sockerbruket
 19. Roy Ekstrand, Centrum
 20. Eva-Lena Lindell, Munka-Ljungby
 21. Klas Lundh, Bäckadal
 22. Amanda Svensson, Sockerbruket
 23. Ahmed Zaid Alsahawabh, Villan
 24. Aylin Caglipamak, Kungsgården
 25. Johnny Dinh-Kien Nguyen, Haradal
 26. Sofia Gunnarsson, Vejbystrand
 27. Sven Dahlberg, Strövelstorp
 28. Murvet Rama, Munka-Ljungby
 29. Bengt Bengtson, Ängavången
 30. Kitty Olofsson, Össjö
 31. Anton Nyroos, Nya torg
 32. Gun Tillgren, Ängavången
 33. Christian Hedman, Ryet
 34. Jessica Klingvall, Munka-Ljungby
 35. Sten Carlsson, Sockerbruket
 36. Albana Veseli, Villan
 37. Gert Nilsson, Haradal
 38. Yvonne Mollet-Bengtsson, Vejbystrand
 39. Björn Owenmark, Villan
 40. Susanne Brodin Ahlberg, Gånarp
 41. Jan Strand, Össjö
 42. Eva Bergström, Skälderviken
 43. José Atilio Mata Umanzor, Villan
 44. Gun-Inger Sjögren, Sockerbruket
 45. Stig Svensson, Munka-Ljungby
 46. Eva Larsson, Munka-Ljungby
 47. Dennis Andersson, Ljungabolet
 48. Madelene Thuse, Munka-Ljungby
 49. Egon Yngvesson, Vejbystrand
 50. Malin Pamp, Munka-Ljungby

Vi ska synas och höras på lördag!

Samtliga nuvarande och kommande förtroendevalda för Socialdemokraterna i Ängelholm ska vara delaktiga på lördagens aktiviteter.
Vi ska vara på torget i våra röda kläder för att visa att vi är många och att vi vill fortsätta styra Ängelholm i rätt riktning.

Lördagen börjar med en gemensam frukost på hotell Hus 57 kl 08:00 där vi laddar inför dagens aktiviteter. Därefter tar vi oss till torget och vår valstuga för att gemensamt dela ut rosor under dagen och prata politik med invånarna.

Vi ses på lördag morgon!

Hälsningar
Lars Nyander

Orimligt förslag till nämnderna

Publicerad i NST:s Min mening den 5 september 2018

På kommunstyrelsens sammanträde i onsdags (29 augusti) ville Socialdemokraterna ändra de ekonomiska ramarna till fördel för skolan, äldreomsorgen och de kommunanställdas löner. Detta för att nämnderna inte ska behöva beräkna sina verksamheter på helt orimliga förutsättningar.

Vi ville redan här höja resursfördelningssystemet till förmån för skolan och dess elever till 90 procent istället för föreslagna 60 procent samt resursfördelningssystemet för äldre omsorgen till 70 procent istället för föreslagna 50 procent. Samtidigt vill vi vara tydliga med att vi ska ha bra löner för de kommunanställda i vår kommun. Därför vill vi ha en lönestegring på 2,8 procent istället för 2,3 procent.

Men det ville inget annat parti.

Det är nog rimligt att anta att inget parti är intresserat av att genomföra det förslag som lämnats i sin helhet. Det är därför orimligt att skicka vidare ett förslag som kommer att genera enormt mycket arbete som inget parti är intresserat av att genomföra.

Dessutom när alliansen ständigt påtalar att våra tjänstepersoner inte arbetar tillräckligt effektivt.

Konsekvensen blir att nämnderna tvingas arbeta med att ta fram ett förslag på helt orimliga nivåer som sannolikt inte ens kommer likna det man nu röstat igenom. Dessutom ska detta genomföras med ett redan påtvingat sparbeting i alliansens budget på 25 miljoner kronor.

Hur tänkte ni där?

Lars Nyander (S)
Kommunstyrelsens ordförande Ängelholm