Valteknisk valsamverkan 2018-2022

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om en valteknisk samverkan vid samtliga val i kommunfullmäktige i Ängelholms kommun för mandatperioden 2018-2022.

Överenskommelsen innebär följande:

Vänsterpartiet erhåller följande platser:

  • en plats som ersättare i kommunstyrelsen
  • en plats som ordinarie i nämnden för Samhällsbyggnad
  • en plats som ordinarie i valfri fast beredning
  • en plats som ersättare i Familjenämnden

S-Kvinnor: Medlemsmöte 21 november 2018

Välkommen till S-kvinnor!

Vi träffas för terminens sista möte den 21 november 2018 kl 19.00 på Folkets Hus.

Vi kommer att diskutera det kommunala handlingsprogrammet ur S-kvinnors perspektiv. Vilka frågor är viktiga för oss att driva? Hur lyfter vi fram jämställdhetsfrågorna i opposition? Hur kan S-kvinnor bidra till att utveckla arbetarekommunens interna arbete ur ett jämställdhetsperspektiv? Ja det finns säkert många fler frågor som vi vill lyfta upp under de kommande fyra åren.

Även om du inte är medlem i S-kvinnor ser vi fram emot att träffa dig och höra dina synpunkter på det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Vi bjuder på jul-fika med skinksmörgås och risgrynsgröt!

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Kommunfullmäktige den 29 oktober 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 29 oktober 2018 kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-29-oktober.html

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Val vid kommunfullmäktige den 15 oktober 2018

Emma Yngvesson valdes som kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande vid Ängelholms kommunfullmäktige den 15 oktober 2018.

Lars Nyander valdes som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Åsa Larsson och Fanny Krumlinde Handreck valdes som ledamöter i kommunstyrelsen.
Till ersättare i kommunstyrelsen valdes Rasmus Korsvall och Ahmed Zaid Alsahawabh.

Kommunfullmäktige 15 oktober 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 15 oktober 2018 kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-15-oktober.html

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Inspirationsdag 20 oktober 2018

Till alla förtroendevalda och medlemmar
Vår Inspirationsdag äger rum lördagen den 20 oktober kl 9-12 på Folkets Hus.
Under dagen kommer vi gå genom följande:
– Utvärdering av valet.
– Hur arbetar vi i opposition?
– Vårt egna förändringsarbete/interna arbete.
Anmälan görs till angelholm@socialdemokraterna.se senast torsdagen den 18 oktober
Vid eventuellt specialmat/allergier meddela det också i din anmälan.

Omöjligt att få en budget i balans i år

Insändare publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 24 september 2018

Svar på insändare av Sven-Ingvar Borgquist (M) med rubriken ”S borde ha protesterat”, införd den 13 september.

Du påstår, mot bättre vetande, att S har varit tvungna att ”tulla på pengar till skolan”.

Du som själv sitter i välfärdsnämnden har som alla vi andra vid varje nämndmöte fått en öppen och transparent genomgång av ekonomin där varje verksamhet för sig redovisats. Skolpengen, som baseras på resursfördelningssystemet, har helt och hållet lagts ut som ekonomisk resurs till varje rektorsområde. Dessa medel går fullt ut till skolorna.

Så till LSS. Undertecknade har ingen annan uppfattning än din när det gäller vår ekonomi inom LSS.

Det är omöjligt att få en budget i balans inom verksamhetsåret. Samtal och påpekande angående detta har ägt rum inom vårt parti.

Vem som ska prata med vilken statsminister framöver återstår att se.

BrittMarie Hansson (S)
Ordförande välfärdsnämnden

Lars Carlsson (S)
Ledamot välfärdsnämnden