Om kommunfullmäktiges beredningar

I Ängelholms kommun finns det fem beredningar i kommunfullmäktige. De arbetar med de långsiktiga frågorna. Läs mer om de aktuella och avslutade beredningsuppdrag nedan.

Aktuella beredningsuppdrag – Ängelholms kommun

https://www.engelholm.se/Kommun-politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/fullmaktigeberedningar/

 

Avslutade beredningsuppdrag – Ängelholms kommun

https://www.engelholm.se/Kommun-politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/fullmaktigeberedningar/Avslutade-beredningsuppdrag/