Nämnder och styrelser 2019

Kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-28
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-27
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-24
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-26
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-30
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11 (kl. 16.00-)
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-25
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 (kl. 18.00-)


Kommunstyrelsen

 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-16
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-13
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-13
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-17
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-15
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-12
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-14
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-11
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-16
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-13
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-11


Kommunstyrelsen arbets- och personalutskott

 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-01-30
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-02-27
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-03-27
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-05-02
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-05-29
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-06-26
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-08-28
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-10-02
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-10-30
 • Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde 2019-11-26


Familje- och utbildningsnämnden

 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-01-31
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-28
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-03-28
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-25
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-23
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-06-20 (kl. 9.00-)
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-08-15
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-05
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-19
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-10-24
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-21
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-12


Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-10
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-24
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-07
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-21
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-07
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-21
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-04
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-16
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-02
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-16
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-28
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-13
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-27
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-07-11
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-07-25
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-22
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-05
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-19
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-03
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-17
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-31
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-14
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-28
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-12-05
 • Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-12-19

 

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-01-24
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-02-21
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-03-21
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-04-25
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-05-23
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-06-13
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-08-22
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-09-26
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-10-24
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-11-21
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2019-12-12


Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-01-21
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-02-18
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-03-18
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-04-15
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-05-20
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-06-17
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-08-27
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-09-23
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-10-21
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-11-18
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2019-12-18


Samhällsbyggnadsnämnden

 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-01-22
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-02-19
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-03-19
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-04-23
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-05-21
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-06-18
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-08-27
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-09-24
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-10-22
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-11-19
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-12-17

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-09
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-05
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-05
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-09
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-07
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-04
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-14
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-10
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-08
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-05
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-12-03


Nämnden för omsorg och stöd

 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-01-22
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-02-19
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-03-19
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-04-23
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-05-21
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-06-18
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-08-20
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-09-17
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-10-22
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-11-19
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2019-12-17


Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott

 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-01-08
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-02-05
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-03-05
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-04-09
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-05-07
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-06-04
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-08-13
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-09-03
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-10-08
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-11-05
 • Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2019-11-26

 

Överförmyndarnämnden

 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-01-15
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-02-12
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-03-12
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-04-09
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-05-14
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-06-11
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-08-20
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-09-10
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-10-08
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-11-12
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-12-03

 

Kommunrevisionen

 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-01-23
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-02-13
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-03-13
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-04-17
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-05-15
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-06-19
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-08-14
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-09-18
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-10-16
 • Kommunrevisionens sammanträde 2019-11-13
facebook Twitter Email