Nämnder och styrelser 2020

Kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-27
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-25
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-22
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-31
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21

 

Kommunstyrelse

 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-15
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-05
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-04
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-01
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-06
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-03
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-12
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-07
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-28
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-11
 • Kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-02

 

Familje- och utbildningsnämnden

 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-30
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-27
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-26
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-23
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-28
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-18
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-10
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-24
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-22
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-19
 • Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-17

 

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-01-23
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-02-20
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-03-26
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-04-23
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-05-28
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-06-25
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-08-27
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-09-24
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-10-21
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-11-26
 • Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-12-17

 

Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-01-20
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-02-17
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-03-23
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-04-20
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-05-18
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-06-22
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-08-24
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-09-21
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-10-19
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-11-16
 • Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-12-14

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-01-14
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-02-11
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-03-10
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-04-07
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-05-12
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-06-09
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-25
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-09-15
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-10-20
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-11-17
 • Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-12-15

 

Nämnden för omsorg och stöd

 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-01-21
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-02-18
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-03-24
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-04-21
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-05-19
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-06-23
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-09-08
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-10-20
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-11-24
 • Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-12-15

 

Överförmyndarnämnden

 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-01-15
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-02-12
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-03-11
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-04-15
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-05-13
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-06-10
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-08-19
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-09-09
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-10-14
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-11-10
 • Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-12-09

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email