Protokollsanteckning ärende nr 08, funktionsprogram för nytt särskilt boende på Fridhem – Nämnden för omsorg och stöd den 21 april 2020

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd anser att Fridhem ska bedrivas i kommunal regi. Under 2018 togs det beslut om ett nytt särskilt boende på Fridhem som skulle drivas i kommunal regi. Det skulle stå färdigt 2021. Trots att det redan finns ett fullmäktige-beslut på att kommunen ska bygga och driva boendet stoppades…

Läs mer

Protokollsanteckning ärende nr 09, utvärdering av trygghetsvärdar på trygghetsboenden – Nämnden för omsorg och stöd den 21 april 2020

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd vill ta följande till protokollet: Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir brukarens…

Läs mer

Motion från Lars Nyander (S) om långsiktig plan för offentliga verksamheters inomhusklimat

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-03   Hållbart inomhusklimat för äldre och yngre/Långsiktig plan för offentliga verksamheters inomhusklimat. Klimatet i världen förändtas, så även i Sverige. Konsekvenserna av detta är många för flera delar i samhället. En del i denna förändring handlar om att höga temperaturer under längre perioder blir allt vanligare under sommarperioden…

Läs mer

Motion från Lars Nyander (S) om att kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-14   Kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav. Under 2018 gjorde Ängelholms kommun upphandlingar för ungefär 350 miljoner kronor. Av dessa upphandlingar hade enbart 15 % utarbetade miljökrav. Inga av dessa miljökrav följdes under 2018 upp. Upphandling är utan tvekan ett av de viktigaste instrumenten en kommun…

Läs mer

Tack vare regeringen, 64 miljoner till välfärden i Ängelholm

Läs mer

Mer resurser till vård, skola och omsorg

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet. Personalen inom vård, skola och…

Läs mer

Se Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 i efterhand:

Se Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-03-30-kl.-13.00.html?fbclid=IwAR0ryTtEuHJyFZVYqrzw9Y2ByHr1kgzfh9qmu3AQGBElyLz-U6-aaDMEka4

Läs mer

Nedskärningarna på sjukhuset i Ängelholm stoppades

De omfattande nedskärningar som Alliansen föreslog för Ängelholms sjukhus är nu stoppade. Efter kraftig kritik från Socialdemokraterna backade alliansstyret och drog tillbaka förslaget på sittande styrelsemöte. – Jag är oerhört glad att Alliansen tillslut valde att lyssna på oss socialdemokrater och drog tillbaka förslaget. Det hade inte varit bra för Ängelholms sjukhus om nedskärningarna blivit…

Läs mer

Reservation 2020-03-23 Ärende 10. Ängelholms förslag om aktivitetsbana m.m. på Södra Utmarken. Nämnd: Kultur, fritid och idrott

Socialdemokraterna anser att det är en bra plats att placera en aktivitetsbanna m.m. på Södra Utmarken. Allt kan inte placeras på vid Arena staden utan det måste finns en närhet för all generationer att kunna använda det som förslagsställaren nämner i Ängelholms förslaget. Socialdemokratiska gruppen i Kultur, fritid och idrott. Susanne Jönsson Kitty Olofsson Anton…

Läs mer

Reservation Ärende: 6. Fortsatt offentligt fyrverkeri på nyårsafton Nämnd: Kultur, fritid och idrott

Vi Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag att avslå förslaget på att man ska fortsätta med traditionellt fyrverkeri. Motionen om att hitta andra sätt att fira in nyår med fyrverkerier är både modernt och klokt. Allt färre företag väljer att sälja fyrverkerier kring nyår. Ofta med motiveringen om vilka problem och skador detta…

Läs mer
facebook Twitter Email