Ombud och ersättare till distriktskongresssen 2019

Vid medlemsmötet den 17 december 2018 nominerades ombud och ersättare till distriktskongressen den 6 april 2019

Ordinarie
Lars Nyander
Torgny Handreck
Lars Carlsson
Mikael von Krassow
Susanne Jönsson
Eva-Lena Lindell
Martin Sjösten
Yvonne Mollet Bengtsson
Sofia Gunnarsson

Ersättare
Ahmed Alshawahk
Johnny Nguyen
Jessika Klingvall
Karin Bergström
Kristina Coloka
Åsa Larsson
Pia Radil
Kjell-Arne Nilsson
Christer Hansson

Val vid kommunfullmäktige 10 december 2018

Familje- och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Lars Carlsson, 2:e vice ordförande
Anne Viljevik
Sofia Gunnarsson
Ale Holm

Ersättare:
Eva-Lena Lindell
Johnny Nguyen

Nämnden för omsorg och stöd
Ledamöter:
Pia Radil, 2:e vice ordförande
Mikael von Krassow
Yvonne Mollet Bengtsson
Martin Sjösten

Ersättare:
Barbro Widell
Klas Lundh
Eva-Lena Lindell

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamöter:
Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande
BrittMarie Hansson
Tommy Jönsson

Ersättare:
Jennie Fredriksson
Gert Nilsson
Roy Ekstrand

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Ledamöter:
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande
Karin Bergström
Kjell-Arne Nilsson

Ersättare:
Kitty Olofsson
Anton Nyroos

Miljö- och tillståndsnämnden
Ledamöter:
Torgny Handreck, 2:e vice ordförande
Jessica Klingvall

Ersättare:
Sven Dahlberg
Sarah Svensson

Valnämnden
Ledamöter:
Lars-Olle Tuvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Susanne Jönsson

Överförmyndarnämnden
Ledamot: 
Egon Yngvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Eva Thell Svarén

Kommunrevisionen
Ledamot:
Birgitta Johansson, ordförande

Fast beredning nummer 1
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Fast beredning nummer 2
Ledamot:
Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande

Ängelholmshem
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Ängelholmslokaler
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Lekmannarevisor till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
Ordinarie:
Birgitta Johansson

Nämndemän i Helsingborgs tingsrätt
Lars Carlsson
Åsa Larsson
Eva-Lena Lindell
Karin Bergström
Barbro Widell

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ledamot:
Lars Nyander

Ersättare:
Åsa Larsson

Revisor:
Birgitta Johansson

Kommunförbundet Skåne
Ordinarie ombud:
Åsa Larsson

Ersättare:
Lars Nyander

Kommunförbundet Medelpunkten
Ersättare:
Pia Radil

Begravningsombud för de som inte tillhör svenska kyrkan
BrittMarie Hansson

Jöns Hansson i Heagård stiftelse Lekmannarevisor
Tommy Lindh

Bjäre Kraft ek förening
Ledamot:

Egon Yngvesson

Personlig ersättare:
Åsa Larsson

Ängelholms hembygdsförening
Ledamot:
Susanne Jönsson

Ängelholms civilförsvar
Ersättare:
Tommy Jönsson

Borgerliga vigselförrättare
Lars Carlsson
Anne Viljevik

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Dagens sammanträde i kommunfullmäktige den 10 december 2018, det sista för året, börjar redan kl. 16.00 och då kommer man besluta om nya nämnder och dess ledamöter.

Se kommunfullmäktige via webb-TV: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-10-december.html